Episode 18

full
Published on:

23rd Sep 2023

Xung khắc vợ chồng trong gia đình

18 Xung khắc vợ chồng trong gia đình

Trò hỏi:

Cho con được hỏi thêm 2 câu trong đó một câu vẫn là trở lại cái việc của con. Hiện giờ con ở trong nhà, một cái nhà 3 tầng, con thì cả ngày mở giải đáp, sám hối, an vị Phật, dòng chảy. Còn chồng con thì mở Thần Chú, Dược Sư, rồi các pháp môn vật lý. Mặc dù hai vợ chồng không có bộc lộ cái xung khắc bên ngoài, mà con thì cũng thấy rất là thoải mái. Nhưng mà trong thực tế con thấy anh có cái gì đó rất là đau khổ. Và vì vậy bây giờ con có cái cách gì để ứng xử cho nó hài hòa. Đó là một câu của con, còn một câu của bạn thì sau đó con sẽ trình bày.

Thực ra thì chồng con cũng đã được cấp yếu chỉ Thiền tông, anh luôn luôn nói là không có một vị hòa thượng, một vị giáo sư nào có thể tranh luận được với thầy Nguyễn Nhân, tất cả những cái nội dung thầy Nguyễn Nhân nói đều là rất thuận lý. Anh rất là mong muốn là được đọc quyển Giáo lý của thầy và anh sẽ bỏ tất cả thời gian của anh để làm trung gian giữa Giáo hội, vì anh là người rất là tin cậy của ông Phan Đình Trạng và rất thân với ông Vương Đình Huệ nữa. Anh bảo là anh muốn làm giúp Thầy để công bố cuốn Giáo lý, còn tu Thiền tông thì anh không tu, anh chỉ được cấp yếu chỉ Thiền tông anh dừng lại.

Cho nên anh cũng không ngăn cản con cái việc là con tu Thiền tông, thì con có cảm giác nặng nề một chút là giống như là anh rất là đau khổ, là thường xuyên làm việc từ một đến hai ba giờ sáng, có khi đến 4 giờ sáng. Cho nên con cứ cảm thấy giống như mình có khuyết điểm gì đó.

Thầy trả lời:

Không sao, mạnh ai ấy lo, chỉ có gây lộn thôi, chứ đâu có sao. Đâu có sao, chỉ có gây lộn thôi, nhớ gây thì gây chứ đừng đánh lộn. Trong cái thế giới này nước là nước, lửa là lửa, lửa ở chung với nước thì nó phải tạt qua tạt lại thôi, nguyên tắc nó là vậy. Bởi vậy tu Thiền tông người ta khuyên là tu bằng trí tuệ, tu đừng cho ai biết hết, thì mới được. Còn tu mà cứ khoe khoe thì coi chừng, thế giới này là thế giới âm. Bởi vậy tại sao mà Thiền tông ra đời con nên nhớ là công bố tại tỉnh Long An, mà tìm ở trong Long An có ông nào, có một hai người thôi, còn bao nhiêu ở đâu không. Đó, con suy nghĩ vậy đi, không phải dễ đâu. Tại làm sao con ở ngoài Nghệ An mà lại thích vô đây, một ngàn mấy trăm cây số, mà Long An sát một bên, có nhiều cái nhà sát bên chùa nó chửi đó, nó qua nó chửi đó. Giờ con suy nghĩ làm sao, thì thôi. Bây giờ mình tu thì mình cố gắng sử dụng bằng trí tuệ thì nó đỡ gây lộn hơn.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien