Episode 19

full
Published on:

23rd Sep 2023

Dùng năng lượng để chữa bệnh

19 Dùng năng lượng để chữa bệnh

Trò hỏi:

Con xin được hỏi thêm một câu hỏi của một bạn trong đoàn, tức là hiện giờ bạn là Phật tử Thiền tông và bạn đó trước đây đã từng đi học lớp năng lượng gốc. Và bạn cũng thấy rằng là trong cộng đồng xã hội bây giờ có rất nhiều hình thức học chữa bệnh bằng năng lượng và riêng năng lượng gốc bạn ấy học thì được ca ngợi nào là chữa được ung thư, nào là có thể làm cho chiều cao con người cao lên. Và vì vậy cho nên chúng con cũng có chung một cái ý là muốn được Thầy giải đáp là năng lượng để chữa bệnh thực chất nó là gì? Và vì sao, làm cách nào để đưa được năng lượng đấy vào con người để chữa bệnh và người tu Thiền tông thì có nên dùng cái hình thức chữa bệnh bằng năng lượng không?

Thầy trả lời:

Tất cả chuyện làm ở thế gian này là âm hết đó, năng lượng hay cái gì đó nó cũng là âm hết. Bây giờ hỏi vậy chứ, bây giờ thí dụ con dùng cái thuốc uống thì nó sẽ xóa tan cái âm lực, năng lượng nó cũng xóa cái âm lực, chứ có cái gì đâu. Thì mình không khéo, mình coi chừng đi theo cái loài âm, nó hay quá. Bởi vì tất cả những cái gì dùng cái thế giới này gọi là thế giới của âm dương. Âm là tất cả những cái loại thuốc, là nó là nằm trong cái vị âm hết, mà mỗi một vị thuốc thì nó có cái dược tính là trị bệnh, mà một cái vị đó thì do một loài âm quản lý. Nên nhớ nè, tất cả vị thuốc là do loài âm quản lý, thì con mới hết bệnh được, còn nếu mà vị thuốc mà không có loài âm ở trong đó con trị bệnh không hết, nên nhớ cái chỗ này.

Vì thế mà, tuyệt đối Thiền tông mình còn sống thì mình trị theo cái âm, nhưng mà mình nhớ một điều đừng có lệ thuộc gì cái thuốc. Tới ngày mà trút đi phải tôi tự diệt tôi đi, chứ đừng có nói, gọi là thuốc mà nó trị không được là mình buông luôn, chứ không có cầu xin ai hết. Con cầu xin là thế giới này gọi là âm, âm nó quản lý mà. Đó, mình phải hiểu vậy thì thế giới này mình mới sống được, chứ không phải mình bỏ thế giới âm đâu. Thế giới âm dương thì mình phải nhờ âm dương mình sống, lúc mình nhờ dương, lúc mình nhờ âm, mình mới tồn tại, chứ nếu âm không mình cũng không tồn tại, mà dương không mình cũng không tồn tại, đừng có lệ thuộc bất cứ cái gì. Giống như con mà từ Nghệ An vô đây, đi xe ô tô tới vô nhà, chứ không lẽ ngồi trên xe hoài. Phải cái chọn đường nào tôi cần xe chở tôi, tôi đi tới mục đích thôi, chứ không có đem cái xe vô nhà, tôi ngồi ở trong cái xe luôn không được. Thế giới này nó vậy, thuốc hay là cái gì nó cũng theo cái quy luật âm dương, chứ không có cái nào khác hết trọi.

Tuy nó là nói bằng sự thật, nhưng mà đây bên cái ẩn ý không ai biết. Vì thế mà, cái đạo nó cũng nằm ở cái chỗ này, cái đạo mà linh nó phải là âm, chứ không phải là, đạo mà không linh nó không nằm ở phần dương được. Dương làm gì linh, dương là biết hết rồi làm gì linh. Vì thế mà từ thuốc, từ đạo, và tư cách con người, con người mình cũng sống âm dương. Con thấy khi mà con ngủ mà con không biết gì không, sống mới biết chứ còn ngủ hoàn toàn không biết. Đó, phải hiểu cái luật này, còn bây giờ Thiền tông ra đời là dạy cái công thức đi ra, mình chỉ cần học công thức đi ra, còn thế giới này là cái gì chuyện của nó, nó chửi hay nó làm gì chuyện của nó, không sao. Đừng có lo cái chuyện đó. Mục đích của mình đi về, ai có chửi làm gì chửi, tôi tìm công đức tôi về thôi, anh muốn làm gì đó, anh muốn chửi tôi, làm cái gì, không khi nào tôi phản ứng lại với anh đâu.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien