Episode 20

full
Published on:

23rd Sep 2023

Người nhà nhận tiền phúng điếu thì người chết bị nhân quả gì

20 Người nhà nhận tiền phúng điếu thì người chết bị nhân quả gì

Trò hỏi

Người tu theo Thiền tông khi chết thì không nhận tiền phúng điếu nhưng người nhà còn sống thì nhận vì sợ mất lòng những người đi viếng. Không biết như vậy, người chết có bị nhân quả gì hay không?

Thầy trả lời:

Cái thế gian này, bây giờ mình sống ở đây thì giao dịch. Hồi xưa người ta chết, mình đi giúp tiền để người ta lo mai táng, còn bây giờ mình chết, người ta giúp thì bình thường đâu có gì đâu. Mà cái mà nhân quả hay không là do mình sử dụng cái số tiền đó đó. Hồi xưa mình không giúp người ta mà giờ mình lấy thì mình mang, hồi xưa mình giúp mà giờ người ta trả lại là mình huề thôi. Hơn nữa, nếu mà mình lấy cái số tiền này đừng có làm cái gì hết, mình làm sao mà có lợi cho mọi người thì tốt, thế giới nhân quả mà. Hồi xưa, gia đình kia chết thì tôi đi, gia đình tôi có người chết người ta đi lại, huề, thế giới nhân quả. Đừng có chấp vào cái này, đừng có chấp vào cái tiền phúng điếu cái này. Muốn lấy cũng được, không lấy cũng được, nhưng mà mình làm cái gì làm cho trong sáng thôi, chứ đừng có ấy. Thế giới này đừng có lo, làm sao tập tạo công đức.

Bởi vì khi mà đi vào Phật giới, đi vào cái Trung tâm vận hành luân hồi đó, trước khi vào ông Phật ông phát cho 3 cái túi. Cái này chưa có biết đâu, chưa ai biết. Phát 3 cái túi, một cái túi đựng cái Kim thân Phật thu nhỏ và công đức, một cái túi đựng nghiệp phước đức dương, một cái túi đựng nghiệp phước đức âm, còn cái trung ấm thân hoàn toàn và nghiệp ác đức nó nằm ở trong cái trung ấm thân, khi vào là trung ấm thân nó hút lại liền, vừa hút vô là cái trung ấm thân mình nó hút ngược ra là trong đó nó có nghiệp ác đức nó hút ngược ra hết. Ba cái này thì được một vị Phật mới đem trở vào cái bầu hoàn đạo, vào đó người ta làm cái công thức để ăn cái hạt này nè, rút cái này ra - rút cái âm và dương ra và đồng thời cho ăn cái hạt công đức này nè, hoàn chỉnh một vị Phật rồi mới đi ra trình diện với cái Ban Nghi lễ đón mình, đón một vị Phật. Không phải đơn giản đâu. Rồi sau đó về bên Phật giới có nhiều chuyện phải làm chứ không phải vô thành Phật là xong đâu. 

Thành Phật giống như là một người con gái mà về nhà chồng phải học cái sống bên nhà chồng, còn bây giờ mình về Phật giới thì phải học sống cái quy tắc của Phật. Phật cũng phải có cái tư cách sống chứ đâu phải muốn làm gì làm. Đã mang thân thì phải có đầy đủ cái lễ nghi hết, thân nào cũng vậy, thân Phật thì phải theo lễ nghi của Phật, thân trời cũng vậy, Thần - Thánh - Tiên - Con người cũng vậy, không có ai mà thoát quy luật, trừ khi con người không mang thân. Con người chỉ là cái hạt chân như, cái hạt nhân thì không có lễ nghi hết, mà cái hạt nhân này nó lớn trở thành con người thì phải đúng theo tư cách con người.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien