Episode 21

full
Published on:

23rd Sep 2023

Nghe kinh hay bị phân tâm có phải do loài âm phá

21 Nghe kinh hay bị phân tâm có phải do loài âm phá

Trò hỏi

Khi con nghe giải đáp của Thầy hoặc nghe kinh Sám hối, dòng chảy mạch nguồn Thiền tông, kệ 36 vị Tổ được một lúc thì lại bị phân tâm, sau đó thì lại nhớ lại và nghe tiếp, và cứ bị hoài như vậy, càng cố gắng tập trung càng bị phân tâm. Không biết như vậy có phải là bị loài âm quấy phá hay không?

Thầy trả lời:

Cái đó là nguyên tắc, cái đó là cõi âm nó phá đó, nó không cho. Có nghĩa là, mình nghe cái này rồi bắt đầu mình theo cái dương này thì cái âm mình bỏ, nó không chịu, nó kéo mình lại. Thế giới này mình đi về, đi về thì mình muốn về không ai kéo mình, nhưng mình ở lại thì có rất nhiều người kéo, họ tộc rồi các loài ở đây. Thứ nhất là mình đã tu theo các đạo. Đạo là do mấy ông quản lý, giờ mình chê là mấy ông lừa đó. Chính trong cái đạo mình để ý nè, tu theo đạo là bị lừa nhiều nhất, lừa hiện tượng này kia nó kéo mình lại, chứ không có gì hết, mục đích mấy ông là vậy thôi chứ không có gì. Mình đi hết là mấy ông buồn, không ai làm bạn với ông là ông buồn vậy thôi. Mình phải hiểu.

Bởi vậy, cái trái đất này tu tất cả các đạo kể cả đạo Phật luôn, ông tu mà ông về rồi mà Thần - Thánh - Tiên, ông Thần không giữ được, cô hồn nó ấy đó. Mà nên nhớ một điều, Thần Hộ pháp thì giữ 5 cái pháp môn của Phật, nhưng mà yếu thì cô hồn nó lấy, Thần Kim Cang cũng vậy, Thần Kim Cang mà giữ không được thì bên kia nó cũng lấy - cô hồn nó cũng lấy. Nhưng mà nguyên tắc Thần Kim Cang được quyền đánh mấy cái này, nhưng mà ông không đánh được. Muốn đánh một người, Thần Kim Cang muốn đánh một người, phải trải qua cái thủ tục rất dài, phải được phép chấp thuận của Trời Tứ Thiên Vương mới được nha, Trời Tứ Thiên Vương mới lập một cái Ban để mà đánh cái này, chứ không phải nhỏ đâu, điều hành bao nhiêu người mới đánh được một cái ông phá cái Thiền tông này, chứ không phải đơn giản đâu. 

Vì thế mà, khi Thiền tông nó ra đời bao nhiêu người đã chết, tính ra hiện giờ chết vì Thiền tông trên 20 người chứ không phải nhỏ đâu. Nhưng mà muốn đánh mấy cái này thì phải do Trời Tứ Thiên Vương chấp thuận mới được quyền giết người ta. Muốn giết hoàn toàn phải hệ thống rất dè dặt, chứ không phải ấy đâu. Âm nó còn dữ dội hơn ở trái đất này tử hình một người nữa, nói thiệt đó. Cái hệ thống của trời làm việc nó rất là nhiêu khê hơn là cái làm việc của trái đất. Trái đất muốn phải đưa qua cái hệ thống tòa án…, còn cái này trái đất nó chỉ bằng phân nửa của cái thực thi của trời thôi. Thần Kim Cang không đánh nổi mấy ông cô hồn ở đây đâu, ông có một người giữ mình, 100 thằng nó kéo lại, Thần Kim Cang đầu hàng luôn, thế thôi. Thành ra phải phối hợp từ trên trời chỉ điểm, trên trời sẵn sàng đánh, ở dưới này phải chỉ điểm chứ không phải đánh ẩu chết tùm lum thì sao, không phải dễ đâu. Thành ra mình thấy thế giới âm dương này giải tỏa nó khủng khiếp, chứ không phải đơn giản đâu.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien