Episode 22

full
Published on:

23rd Sep 2023

Bé dưới 3 tuổi hay khóc, sợ bóng tối, sợ 1 mình là do nghiệp hay loài âm phá

22 Bé dưới 3 tuổi hay khóc, sợ bóng tối là do nghiệp hay loài âm phá

Trò hỏi

Có một đứa bé chưa tới 3 tuổi mà liên tục từ lúc sinh ra cho tới lúc biết nói thì rất là sợ, liên tục giật mình rồi khóc, sợ ở một mình, sợ bóng tối, cứ nghe âm thanh lạ là giật mình và khóc to. Người ta không biết là do cháu này bị nghiệp gì, hay là có bị loài âm quấy phá gì không?

Thầy trả lời:

Tần số âm nó nhìn thấy, nó nhìn thấy tần số âm nó hết hồn, bởi vì nó còn nhỏ nó đâu biết gì. Nhưng mà nó âm quá nó nhìn thấy được kia, nó chịu không nổi. Mà nên nhớ là cái người âm nó mà bắt được thì nó ấy, thì nó hù mấy đứa này, nhưng mà nên nhớ là nó biết được nữa lớn lên mày làm cái gì nó biết, nó đoán mình từ cái lúc nó nhỏ. 

Thành ra bởi vậy tại sao mấy cái người mà gọi là kêu là tìm hài cốt gì ban đêm đó, nhà ngoại cảm đó, nó nhìn thấy được cái này nó mới làm. Nhưng mà nên nhớ là nhà ngoại cảm nó chỉ chập chờn có 20% thôi. Có nghĩa là 10 cái nó chỉ biết được có 2 cái thôi, còn bao nhiêu nó cũng tưởng tượng nó làm ra thôi, nó lợi dụng cái này nó hành nghề. Cũng như thầy bói đó, khi mà có cái loài âm nó nhập vô ông thầy ông nói rất đúng, mà khi không có nhập nữa nói tầm bậy. Thì ai cũng vậy, là giả đó lúc đó không có là giả đó. Thành ra cái loài âm, nếu con hiểu được tổ chức cái loài âm thấy nó ghê lắm, chứ không phải đơn giản giống như mình ở đây đâu. Giống như người dân không hiểu được cái tổ chức của một cái cơ quan, không có đơn giản đâu. Nói sơ cho biết vậy đó.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien