Episode 23

full
Published on:

23rd Sep 2023

Sợ tới ăn ngủ không được là do gì

23 Sợ tới ăn ngủ không được là do gì

Trò hỏi ý 1:

Trong nhà có một người đã tự sát, thì từ lớn đến trẻ những người còn sống ai cũng sợ, ai cũng ăn không ngon ngủ không yên. Không biết là cái sợ này là do cái tưởng hay là do bị một cái gì đó khác?

Thầy trả lời:

Nói đúng ra sợ là do cái tưởng, hơn nữa là cái tuyên truyền của những cái người ở lại họ thêu dệt, thứ nhất là mấy ông thầy. Ông thầy ông thêu dệt kêu cúng này cúng kia để xóa đi, nó chết ở chỗ này.

Nguyên tắc tới đây vì nghiệp, phải chịu thôi, lặng thinh, mình hiểu vậy thôi, chuyện nó đã qua rồi thôi, mình cứ sống một cách bình thường thì được. Nhưng mà nó kẹt cái là muốn Thiền tông thì anh phải hiểu cho thật sâu thì anh mới sống được, còn Thiền tông mà anh hiểu ấm a ấm ớ không được, anh đi truyền tầm bậy tầm bạ còn chết nữa. Thành ra thế giới này nó khó.

Trò hỏi ý 2:

Nếu như người thân mà tu Thiền tông muốn đem đến cái nhà có người tự sát đó, mở cái đĩa Dòng chảy mạch nguồn Thiền tông, an vị Phật, rồi 36 vị Tổ thì không biết là có được hay không?  

Thầy trả lời:

Được. Bây giờ đó, mình hiểu Thiền tông rồi chuyện gì nó xảy ra kệ nó, bỏ hết, mình sống cho hiện tại thôi, mình lo làm ăn, lo tạo công đức về, đừng có nói gì hết. Bởi vậy, trong cái câu kinh: “Dù cho thế giới hoại không; Hư không có hoại lòng con vẫn bền” là cái câu này, tu Thiền tông phải bắt được cái câu này. Thế giới nó hoại mình còn không cần, huống chi ba cái chuyện lẻ tẻ trong gia đình không sao, đừng có lo cái chuyện đó. Mình sợ vậy rồi mình tưởng, rồi mấy cái người ngoài họ nói mình hù mình nữa mình nghe, xin lỗi ông có biết cái gì cái thế giới này đâu mà ông nói góp ý. Mà thứ nhất là gặp mấy cái ông thầy ông bày ra, ông bày ra rồi mình nghe theo ông, rồi mình tốn tiền tầm bậy tầm bạ.

Đấy, bởi vậy thế giới này con người ta nó dở chỗ này, biết thì nói, không biết, biết có chút xíu bày đặt ra làm thầy, mới có 2 - 3 chữ bày đòi ra làm thầy giáo nữa. Con suy nghĩ, tất cả những người mà giảng đạo ở trên thế giới này ai hiểu được cái sự thật Trái đất này không mà giảng, không ai hiểu được cái sự thật hết. Rồi đây luật Tín ngưỡng nó có nói câu anh mà đứng giảng đạo người ta hỏi anh không trả lời được, nó phạt 10 triệu, cho giảng tự do nhưng mà người ta hỏi mà không biết thì nó phạt. Kêu bằng luật đàng hoàng. Không biết được bao nhiêu, kêu bằng lên trời lên mạng rồi xưng danh đủ thứ. Người ta hỏi không biết rồi chửi người ta. 

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien