Episode 24

full
Published on:

23rd Sep 2023

Người đạt yếu khi mất có được đọc kinh tiễn về phật giới không

24 Người đạt yếu chỉ khi mất có được đọc kinh tiễn về Phật giới không

Trò hỏi:

Người đã đạt được Yếu chỉ Thiền tông, khi mất có hội Phật tử Thiền tông đến đọc kinh tiễn để trở về Phật giới có được hay không?

Thầy trả lời:

Yếu chỉ Thiền tông chưa có đủ tư cách về, phải là đạt Bí mật Thiền tông có kệ đàng hoàng nó mới xếp vào đường về Phật giới được. Giống như con học chưa có bằng cấp, nó không có thu con học ở đâu rồi, trừ trường hợp con có bằng cấp Tiểu học thì nó cho con là học cái Tiểu học. Nói về Tiểu học, Trung học, Đại học tuỳ theo cái khả năng của con. Mà nguyên tắc trở về Phật giới phải là Phật gia. Mà Phật gia nên nhớ là đi về Phật giới mà có 5% về thôi. Tại sao bao nhiêu kia không được? Là vì sử dụng kiến chấp. Đường về Phật giới đã nói rõ rồi tại sao không về được, đã kiến chấp rồi còn làm này làm kia nữa, nó chết là chết cái này nè. Chứ đã mình đã thành một vị Phật rồi, muốn về thì tư cách một vị Phật là không có tưởng, dẹp mấy cái tưởng này đi. Muốn làm Phật còn tưởng làm sao, ai cho mình về. 

Về nghe lại cái Đường về Phật giới ông Lâm ông đọc nè, muốn về Phật giới phải làm sao? Đã Phật gia rồi còn kiến chấp nữa về không được. Thành ra, bây giờ mình muốn về Phật giới phải nghe lại cái đường về Phật giới cho kỹ. Tại sao không về? Tại vì mình kiến chấp thôi, rồi này kia nọ rồi tưởng. Đã kiến chấp rồi còn đưa mấy cái đạo kia vô nữa làm sao, ai cho về, đem về bên đó phá mấy cái đám bên kia. Bên Phật là cái đám thanh tịnh, mà đưa vô kiến chấp còn thanh tịnh gì nữa. 

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien