Episode 25

full
Published on:

23rd Sep 2023

Công đức phước đức ác đức được tính từ lúc nào

25 Công đức phước đức ác đức được tính từ lúc nào

Trò hỏi:

Người tu Thiền tông được vị Thần tính công đức, phước đức và ác đức, là bắt đầu từ khi theo Thiền tông, hay tính trong cả một đời người?

Thầy trả lời:

Bây giờ khi mình chết thì cái bảng điện nó sẽ hiện ra, thì vị Thần mới nhấn cái nút cái bảng điện nó hiện ra, thì nó trong đó nó có cái hạt công đức trên đó nó hiện bao nhiêu đó ra, rồi nó cho mình về đó, ít nhiều hay không là cho mình về đó. Thì nó do ông Thần quản lý này nè. Còn cái kia ác đức, phước đức không thành vấn đề, trừ siêu ác đức mới không trở về thôi, chứ còn 4 loại đức kia được hết, nhưng mà chỉ có cái ác đức thì ông Thích.. bởi vì sau cùng là phải gặp ông Thích Ca, ông Thích Ca là Giáo chủ cái đạo này nè, đưa về Phật giới phải do ông Thích Ca sắp xếp cho đi về. Lên trên đó lên tầng Bình Lưu ông phải đón, ông đón rồi ông nói ông dặn gì đó. Công đức nhiều, công đức vô lượng, công đức ít ông nói từng người, mỗi người muốn về thì ông phải cử một vị Phật dẫn về, chứ không phải tự mình về được đâu, về đó rồi chới với biết gì đâu, phải có 1 vị Phật. 

Giống như ở thế gian này, mình muốn đi du lịch nước nào phải có một người dẫn đi, dẫn đi hoàn thành rồi người ta mới giao. Thành ra, tất cả khi trở về Phật giới thì phải có một cái tổ chức tất nhiên không phải đơn giản, chứ không phải nghe người ta nói làm vậy giải thoát là giải thoát, không phải đâu, người ta không hiểu người ta nói vậy thôi. Nhưng mà nó uổng một cái của đời người, tại làm sao Thiền tông mới dạy cái công thức mà người ta không có chấp nhận cái này. Người ta đâu có dạy mê tín đâu, người ta dạy bằng công thức khoa học đàng hoàng mà không ai chịu nghe. 

Vì thế mà, ông Phật nói là đã bước vào tu là anh bị nhân quả rồi - cái câu đó, câu này ai dám giải thích cái này, bước vào tu là bị nhân quả. Muốn về Phật giới thì tu hay không tu không biết, mà anh hiểu được công thức, mà anh phải có giấy chứng nhận anh được về người ta mới cho anh về. Người ta không hiểu cái này thành ra người ta mới chống đối thôi. Mình cũng không phải buồn người ta đâu, nhưng mà mình cũng tội nghiệp người ta. Tại làm sao mà tới cái thời buổi này đưa vàng cho mà không xài, mà cứ xài đồ đất không, vàng 24 không chịu xài mà cứ xài đồ đất không. Tội nghiệp người ta vậy thôi, chứ mình cũng không phải buồn người ta đâu.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien