Episode 26

full
Published on:

23rd Sep 2023

Giúp người khác đạt yếu chỉ, bí mật được bao nhiêu hạt công đức

26 Giúp người khác đạt yếu chỉ, bí mật được bao nhiêu hạt công đức

Trò hỏi:

Một người mà giúp cho người khác giác ngộ được Yếu chỉ hoặc giác ngộ được Bí mật Thiền tông thì mỗi loại như vậy sẽ được bao nhiêu hạt công đức?

Thầy trả lời:

Nguyên tắc, Yếu chỉ Thiền tông 1 hạt, Phật gia 5 hạt, trở về Phật giới 10 hạt. Đó, cứ vậy đó, Thần quản lý cho. Giúp người trở về Phật giới được 10 hạt, còn đạt được Bí mật 5 hạt, còn Phật gia có 1 thôi. 1 - 5 - 10, cứ căn cứ vào đó. Nhưng mà có cái chỗ này nè, thí dụ con giúp một người kia đạt được cái Bí mật Thiền tông mà cái người kia giúp nữa thì cái dây chuyền nó sẽ đưa về cho con, cái hạt công đức nó sẽ dây chuyên đưa về cho con. Đó, tuy là mình giúp 1 người mà mình không biết, tại sao một người nó là căn bản, nhưng mà nếu một người đó mà giúp cho bao nhiêu người nữa thì cái dòng chảy nó sẽ đưa về cho mình. 

Vì thế mà, trong kinh thường nói là “Truyền  đăng tục diện” - giao cái lửa cho người khác, con được mồi nữa, mồi bao nhiêu người là mình có bao nhiêu hạt công đức. Đó, nằm ở chỗ này nè, gọi là truyền đăng tục diện.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien