Episode 27

full
Published on:

23rd Sep 2023

Người đặt được câu hỏi hay có công đức vô lượng không

27 Người đặt được câu hỏi hay có công đức vô lượng không

Trò hỏi:

Nếu một người đặt được 1 câu hỏi hay được phổ biến trên mạng về pháp môn Thiền tông này giúp cho nhiều người hiểu được pháp môn này thì người đó có được công đức vô lượng hay không?

Thầy trả lời:

Cái công đức vô lượng thì nó tính là 10.000 hạt là vô lượng rồi đó. Mà bây giờ tất cả công đức vô lượng là chỉ duy nhất là chỉ cái người nào mà nói trên mạng thôi, chứ ở thế gian này không có công đức vô lượng được. Ví dụ người này nói người kia truyền 5 - 7 người là hết rồi. Mà trên mạng giờ nó phát ra một cái, để ý cái chỗ này nè, ví dụ cái đề tài mà có tới 20.000 người nghe, tôi cho lấy phân nửa thôi, thì còn 5000, 5000 mà ví dụ mà 3 - 4 người vậy đó chia cho 3 - 4 người, mà có nhiều người nó phát ra nhiều lần thì người ta tạo được cái công đức vô lượng là mấy cái người này nè, chứ còn mình ở nhà kêu bằng tuyên truyền người này người kia ít thôi, vài hạt thôi. 

Công đức vô lượng là do trong cái mạng. Mà cái thời ngày xưa nên nhớ là trước đây mà 5 năm thôi, cái mạng không biết, không có, không biết cái mạng là cái gì đâu, 5 năm thôi, chỉ có điện thoại thôi, sau giải phóng 10 năm mới có điện thoại di động, rồi bây giờ cái mạng này thì nó mới có khoảng 5 năm trở lại đây, chứ ngày xưa không có, ngày xưa là từ khi mà, cái điện thoại mà cái điện thoại dây bỏ, bây giờ tính ra cái điện thoại dây kể như bỏ rồi đó, chuyển qua điện thoại di động, di động thì 10 năm cái zalo nó mới có, thì zalo có rồi bắt đầu cái mạng này nó mới phát hiện nó mới phát triển ra, thì nó mới có từ 5 năm trở lại đây thôi. 

Đó, rồi bây giờ có nhiều cái mạng, mà đây là nó đi ăn theo, ăn khớp của cái Thiền đó. Cái khoa học nó đi theo cái Thiền tông nè, bởi vậy nó ra tới đâu rồi nói tới đó, khoa học nó tự nhiên ấy. Nói thiệt đó, cái vấn đề mà người ngoài hành tinh không có nói, nhưng mà sáng tôi có nói mơ mơ, nó giải mã được cái con người ngoài hành tinh rồi đấy, nó theo Thiền tông chứ gì. Ngày xưa mà chưa Thiền tông, nó đâu có biết cái gì mà vấn đề tam giới, nó đâu có biết, nó chỉ biết cái hệ mặt trời, nó nói hệ mặt trời nhưng mà sự thật nó chỉ là nó nói trong cái địa giới thôi, chứ nó không hiểu hệ mặt trời luôn. Bây giờ mà nếu mà hệ mặt trời mà giải thích rõ ràng ra thì các Tôn giáo không tồn tại được. Đó, nó vậy. Nhưng mà cái này thì nó nằm ở trong Giáo lý, chứ bên ngoài không nói được. Thành ra bây giờ, con nghe thì nghe 80% là ấy rồi, chứ còn những cái bí mật chưa nghe đâu.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien