Episode 28

full
Published on:

23rd Sep 2023

Người đạt yếu chỉ giúp nhiều người khác đạt yếu chỉ bí mật thì có mở đường về phật giới không

28 Mới yếu chỉ mà giúp nhiều người học thiền tông thì có về được phật giới

Trò hỏi

Đối với 1 người đã được cấp Yếu chỉ Thiền Tông và người đó đã giúp cho nhiều người được Yếu chỉ và đạt được Bí mật Thiền Tông luôn. Thì người đó có được trở về Phật Giới hay không?

Thầy trả lời:

Có công đức là được về. Còn đường chưa mở, chừng nào là Phật gia, có hồ sơ thì người ta mới mở. Tuy không truyền thiền nhưng bằng cách nào đó, mình xin Ban quản trị người ta cấp, mình lấy cái số để đi về thôi, cố gắng. Còn không phát ra được kệ, tôi chỉ cách cho. Mở cái Huyền ký những vị ngộ thiền, tìm cái bài kệ nào hay đó, mình nương theo đó, mình bắt nhịp theo đó. Đó là quyển thứ nhất số 6. Hoặc là lấy quyển số 8 - 36 vị Tổ, coi ông ngộ kiểu nào, mình thích nghe, mở hoài. Mình cầm bút sẵn, chừng nào trong cái đầu mình mà chảy, là bắt đầu mình viết nó có, dễ ợt. Nó ra cho mà mặc tình mà viết. Rồi khi mà đã có kệ rồi, thì trình với Ban kiểm thiền là ông Lâm trưởng ban nè, thì ông hỏi mình phải hiểu, thì ông đề nghị cái hành chánh cấp ra cái giấy này. Không cần truyền thiền. Khi mà đã có tờ giấy này rồi thì đương nhiên là người ta đã vô sổ. Khi nào chùa hoạt động là tôi truyền lại hết cho. Còn không mở hoạt động thì vẫn được về, vì mình đã có cái bằng về Phật Giới rồi, cố gắng. 

Giờ chưa được, thôi kệ, cứ làm công đức đi, không sao đâu. Nhưng mà cái kia có thì mình nhanh. Nhưng mà đa số người mà có công đức nhiều rồi, thì tự nhiên cái kệ nó sẽ mở. Mà giờ mình không mở được thì nhờ mấy ông Tổ mở cho. Bài nào hay quá mở nghe hoài, ông ơi làm ơn giúp cho tôi đi, chứ tôi không có kệ không về được. Thì nghe đi, chú ý là nó mở. Tôi đã chỉ nhiều người rồi, nó bắt chước cái này, nó mở đó.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien