Episode 29

full
Published on:

23rd Sep 2023

Làm gì cũng khó khăn có phải do phần âm đang phá

29 Làm gì cũng khó khăn có phải do phần âm đang phá

Trò hỏi:

Trước đây con tu Mật Chú 1 năm, con cảm thấy được là có Thánh giúp đỡ, sau con biết Thiền Tông, con bỏ Mật Chú. Nhưng cũng nghe Bác nói nên bỏ từ từ và vẫn biết ơn họ. Sau đó cuộc sống con gặp nhiều khó khăn, con cũng hiểu và có cảm giác những khó khăn này là do bị phần Âm quấy phá, có phải vậy hay không ạ?

Thầy trả lời:

Mình theo cái này mình phải biết 1 điều là mình bị cõi âm nó phá mình ghê lắm. Có vậy thôi, không giải thích nhiều. Theo cái này là mình từ bỏ thế giới này, âm nó không chịu nó  không cho mình về, nó tìm đủ cách để nó giữ mình lại đó, có vậy thôi. Chứ còn không dám nói về vấn đề phân tích. Bởi vậy Thiền Tông người ta nói 1 mình phải hiểu 10 mới được. Cho nên đừng có suy tưởng nhiều .

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien