Episode 24

full
Published on:

26th Jul 2020

Tứ thiền bát định là gì

24 Tứ thiền bát định là gì

Trò hỏi:

Tứ thiền bát định là gì?

Thầy trả lời:

Tứ thiền là 4 cấp thiền, bát định là 8 cái loại định:

+ Tứ thiền: sơ thiền - nhị thiền - tam thiền - tứ thiền.

+ Bát định thì nó có 8 cái loại định: định ý - định thân - định tâm - định tưởng - định mắt - định tai - định mũi - định miệng, cái gì cũng định.

ví dụ:

Con mắt hình thấy cành thì con không nhìn theo nữa gọi là định con mắt.

Cái Tưởng của con hay tưởng tượng thì bấy giờ con đừng Tưởng tầm bậy nữa thì gọi là định tưởng.

Tương tự 6 cái kia cũng vậy.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

24 Tứ thiền bát định là gì

Trò hỏi:

Tứ thiền bát định là gì?

Thầy trả lời:

Tứ thiền là 4 cấp thiền, bát định là 8 cái loại định:

+ Tứ thiền: sơ thiền - nhị thiền - tam thiền - tứ thiền.

+ Bát định thì nó có 8 cái loại định: định ý - định thân - định tâm - định tưởng - định mắt - định tai - định mũi - định miệng, cái gì cũng định.

ví dụ:

Con mắt hình thấy cành thì con không nhìn theo nữa gọi là định con mắt.

Cái Tưởng của con hay tưởng tượng thì bấy giờ con đừng Tưởng tầm bậy nữa thì gọi là định tưởng.

Tương tự 6 cái kia cũng vậy.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien