Episode 23

full
Published on:

26th Jul 2020

Tại sao mỗi thầy dạy một kiểu

23 Tại sao mỗi thầy dạy một kiểu

Trò hỏi:

Mỗi vị thầy giảng đạo 1 kiểu cớ sao như vậy?

Thầy trả lời:

+ Chuyện này đơn giản tại vì người ta không có giáo lý, con có giáo lý rồi 10 ông giảng giống như nhau không có khác.

+ hiện nay đạo Phật không có giáo lý thành ra mỗi ông nói 1 kiểu, vì thế mà bây giờ muốn đạo Phật đi đúng hướng và các thầy giảng giống nhau thì bắt buộc quyển giáo lý phải xuất bản, phát cho tất cả các chùa, mấy thầy trụ trì học lại hết thì mấy Ổng giảng rất đúng, còn nếu mà quyển giáo lý không ra thì mỗi ông giảng 1 kiểu là vậy.

Ví dụ:

Trong Đạo Thiên Chúa người ta có cái giáo lý đó, vì thế mà nói về Đức chúa trời: “ Đức chúa trời có 3 ngôi: cha - con - và thánh thần” 3 ngôi rõ ràng như vậy nên ông cha nào giảng cũng y như vậy.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

23 Tại sao mỗi thầy dạy một kiểu

Trò hỏi:

Mỗi vị thầy giảng đạo 1 kiểu cớ sao như vậy?

Thầy trả lời:

+ Chuyện này đơn giản tại vì người ta không có giáo lý, con có giáo lý rồi 10 ông giảng giống như nhau không có khác.

+ hiện nay đạo Phật không có giáo lý thành ra mỗi ông nói 1 kiểu, vì thế mà bây giờ muốn đạo Phật đi đúng hướng và các thầy giảng giống nhau thì bắt buộc quyển giáo lý phải xuất bản, phát cho tất cả các chùa, mấy thầy trụ trì học lại hết thì mấy Ổng giảng rất đúng, còn nếu mà quyển giáo lý không ra thì mỗi ông giảng 1 kiểu là vậy.

Ví dụ:

Trong Đạo Thiên Chúa người ta có cái giáo lý đó, vì thế mà nói về Đức chúa trời: “ Đức chúa trời có 3 ngôi: cha - con - và thánh thần” 3 ngôi rõ ràng như vậy nên ông cha nào giảng cũng y như vậy.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien