Episode 25

full
Published on:

26th Jul 2020

Tu tứ quả thinh văn là tu sao

25 Tu tứ quả thinh văn là tu sao

Trò hỏi:

Tu tứ quả thinh văn là tu sao?

Thầy trả lời:

Tứ quả thinh văn là: 4 cấp của cái tu, người tu chứng sau cùng là chứng (thánh) Alahán: cấp 1 Tu Đà hoàn - Tư Đà hàm - A na hàm - và Alahan, đó là tứ quả thinh văn. Alahan sau cùng là người ta có thần thông nếu đạt được quả thứ tư này, rồi nó có thần thông mà cái thần thông người ta đạt đầu tiên nhất là: cắt được cái dòng điện của trái tim của mình, đó Alahan nó hay cái chỗ đó, vì thế mà mấy người chứng thánh Alahan rồi họ tự tịch diệt được.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

25 Tu tứ quả thinh văn là tu sao

Trò hỏi:

Tu tứ quả thinh văn là tu sao?

Thầy trả lời:

Tứ quả thinh văn là: 4 cấp của cái tu, người tu chứng sau cùng là chứng (thánh) Alahán: cấp 1 Tu Đà hoàn - Tư Đà hàm - A na hàm - và Alahan, đó là tứ quả thinh văn. Alahan sau cùng là người ta có thần thông nếu đạt được quả thứ tư này, rồi nó có thần thông mà cái thần thông người ta đạt đầu tiên nhất là: cắt được cái dòng điện của trái tim của mình, đó Alahan nó hay cái chỗ đó, vì thế mà mấy người chứng thánh Alahan rồi họ tự tịch diệt được.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien