Episode 9

full
Published on:

23rd Sep 2023

Tu mật chú

09 Từng tu mật chú và làm những việc tâm linh, có bị ảnh hưởng gì không

Trò hỏi:

Trước đây con tu theo Mật chú được 1 năm, thì được 1 số người dẫn đi làm 1 số việc tâm linh lớn. Nhưng mà con không hiểu những việc đó là những việc gì? Như thế nào? Hiện tại thì con tu theo Thiền tông, không biết những việc tâm linh trước đây theo Mật chú đã làm, có lôi kéo trở lại không?

Thầy trả lời:

Bây giờ ở trên Trái đất này. Tu là mấy cái cõi âm nó giúp mình. Muốn tu thành cái gì? 

Mật chú: là tìm tu để mà đọc câu thần chú, mà sai khiến mấy ông cô hồn. Mà mình sai khiến được rồi mà bây giờ mình bỏ, sao đây? “Ông sai tôi đã, rồi giờ bỏ tôi. Không được, nó kéo lại”. Nhớ đó.

Thì còn cái vấn đề nó kéo lại mạnh là do mình. Nếu mà mình có cái công đức, thì nó không kéo được. Nếu mình không có công đức nó kéo mình liền.

Cái này không góp ý được. Thành ra cái này do mình.

Bởi vậy nếu mình thắng được. Trên Thế giới này gọi là: “Mạnh được, yếu thua”. Âm mà nó mạnh, thì mình thua nó. Còn mình mà mạnh, thì âm nó bỏ đi.

“Đức trọng quỷ thần kinh”. Mình có công đức rồi, mấy ông quỷ thần nó hết hồn. Chứ còn mình nói cái miệng không mà không có công đức, thì thôi. Nó kéo mình như chơi.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien