Episode 10

full
Published on:

23rd Sep 2023

Không tạo công đức thì đi về đâu

10 Không tạo công đức thì đi về đâu

Trò hỏi

Con ham muốn trở về Phật giới, đã học thuộc lời dặn dò đường về Phật giới, chảy pháp trần, hiểu được công thức đường về Phật giới nhưng con không tạo phước đức, ác đức, cũng như công đức. Vậy khi mất, con đi về đâu?

Thầy trả lời:

Cái này thì phải hỏi ông Thần thực thi nhân quả, chứ biết đi đâu. Bây giờ con suy nghĩ đi, con đi du lịch Mỹ thì con phải có tiền Mỹ, du lịch Tây thì phải có tiền Tây. Bây giờ tôi không có đồng nào, hỏi đi đâu? Thì ở tại chỗ chứ đi đâu, không có đồng nào thì ở tại chỗ. Nhưng mà tại chỗ này nó có 2 cái nơi:

Tại chỗ hay là đi theo mấy cái ông kia nữa, tại chỗ này nó là âm dương, con theo dương là theo sáng, theo cái hiểu hết.

Còn đi theo âm là theo cái ông tối này nè, ông muốn dẫn đi đâu ông dẫn, chứ giờ biết đi đâu.

Không có công đức thì đừng có về, dù có học hết, thuộc cũng không có ai dẫn mình về đâu. Giờ muốn đi Mỹ học chương trình Mỹ, học cái gì của Mỹ, biết hết. Nhưng mà không có tiền lên máy bay sao nó dẫn mình đi. Đó, phải hiểu cái căn bản này, trái đất này 5 loại đức, muốn đi đâu. Khi nào mình mất rồi thì 5 cái loại đức này nó sẽ hiện ra. Cái nào trội nhất thì ông Thần quản lý hỏi: Chớ giờ đi đâu? Có công đức thì cho ưu tiên về, phước đức dương thì muốn lên Trời không? Phước đức âm thì muốn làm giàu không? Đó! Là do ông Thần quản lý, người ta đàng hoàng lắm, quản lý đàng hoàng lắm, chứ không phải ấy, ép ai đâu. 

Có công đức nói: “Giờ tôi không muốn về, tôi muốn lên Trời chơi thời gian nữa rồi tôi về sau”. Được! Tôi cho lên. Chứ ông không có ép ai hết.

Thần mà, kêu bằng công minh, chứ không phải kêu Thần làm chuyện tầm bậy được.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien