Episode 11

full
Published on:

23rd Sep 2023

Các giảng sư nói Ngài Ma Ha Ca Diếp còn sống, có đúng không

11 Các giảng sư nói Ngài Ma Ha Ca Diếp còn sống, có đúng không

Trò hỏi:

Hiện giờ trên mạng các giảng sư vẫn giảng là: Ngài Ma Ha Ca Diếp vẫn đang sống ở núi Kê Túc, để chờ Đức Phật ra đời. Các thầy giảng như vậy có đúng không?

Thầy trả lời:

Đúng chứ sao không đúng, nếu mà Ma Ha Ca Diếp thiệt đó, thì ông làm Tổ rồi,  ông về. Còn mà bây giờ ở núi đó là gì? Ông Ma Ha Ca Diếp ở trái đất này, giả ông Ma Ha Ca Diếp, ông Phật còn giả được huống chi ông Ma Ha Ca Diếp. Nhớ đi, ông Phật nó còn giả được, chứ đừng nói ông Tổ, ăn thua gì. 

Trái đất này, đừng có tin bất cứ cái gì hết, thế giới nhân quả mang thân tứ đại thì sống theo thân tứ đại, mang thân điện từ âm dương của Thần, thì sống theo quy luật của Thần, chứ không có cái nào khác hết.

Mang thân điện từ quang, phải sống theo tư cách của ông Phật, mang thân theo điện từ âm dương màu trắng sống theo tư cách của ông Thánh. Đó, mình phải hiểu tổ chức cái này chứ còn bây giờ nghe ai nói cái gì, giờ họ nói gì. Cái câu này nói đó, bây giờ đó Bộ Nội Vụ nó ra lệnh rồi đó, nó phạt 10 triệu, kêu bằng lợi dụng Tôn giáo trục lợi cho cái chỗ này nè. Bộ Nội Vụ đã ra rồi đó, ra thông báo rồi đó phạt 10 triệu, nó hỏi mà trả lời không được, là mày trục lợi, nó phạt 10 triệu. Luật có đàng hoàng chứ không phải là nói không đâu.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien