Episode 8

full
Published on:

23rd Sep 2023

Làm nghề bán đồ phật giáo, khi học thiền tông bị buồn ngủ, phải làm sao

08 Làm nghề bán đồ Phật giáo, khi học Thiền tông bị buồn ngủ, phải làm sao

Trò hỏi:

Có người mới tu Thiền tông đã nghiêm túc đọc sách tìm hiểu. Nhưng người đó làm nghề bán đồ Phật giáo. Khi làm bài kiến giải thì người đó bị buồn ngủ, không thể viết được. Không biết có cách nào giúp người này được không? Vì người này thiết tha tu Pháp môn Thiền tông?

Thầy trả lời:

Có nghĩa người này hành cái nghề bán “Pháp phục”. Cái đó là cái gì? Là âm rồi đó. Tất cả cái chuyện làm ăn buôn bán này là âm hết. Làm âm thì bao nhiêu cái loài âm nó sẽ giúp. Mà chui vô cái này, thằng âm nó ghét rồi. Nó đè con mắt mình xuống, nó không cho làm ăn nữa. 

Thì cái này tự mình quyết định, chứ đâu có xúi là bỏ nghề hay là ấy được. Mà tôi phân tích cho biết. Tất cả kinh doanh cái gì, cái này gọi là “Buôn Thần, bán Thánh” đó. Người ta thường ưa nói cái câu này nè.

Tất cả người buôn bán. nghĩa là tiền tài, danh lợi, địa vị là do cái cõi âm nó quản lý. Mà bây giờ mình theo “Thằng này”, thì nó không chịu. (mày theo tao rồi, bây giờ mày muốn giải thoát, không cho giải thoát…)

Tùy theo mình quyết định, chứ không ai xen vào cái chuyện của quỷ thần này được. Phải hiểu cơ bản này nè.

Mà cái mà bán pháp phục là nó cực âm, chứ không phải nhỏ đâu. Còn buôn bán bình thường nó chỉ là âm thường thôi. Còn cái mà nó chuyên nghiệp, nó thuộc cực âm. Thì phải hiểu cái này, rồi tự mình quyết định chứ không ai xúi mình bỏ làm ăn. Không ai xúi mình dẹp, không ai xúi mấy cái chuyện này hết.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien