Episode 38

full
Published on:

30th Sep 2022

Thế giới vật lý có 12 hạt là những hạt gì

38 Thế giới vật lý có 12 hạt là những hạt gì

Trò hỏi:

Thế giới vật lý này có 12 hạt. Xin giải thích rõ công dụng của 12 hạt này, nhất là hạt Hủy diệt ạ?

Thầy trả lời:

12 hạt ở Trái đất có, gồm:

1/ Hạt nguyên tử, mà trong kinh gọi là hạt vi trần (proton).

2/ Hạt điện tử (electron).

3/ Hạt khí tử, gọi là thán khí (Co2).

4/ Hạt nóng, gọi là hạt nhiệt. Gia tăng nhiệt độ từ 1 độ lên 1000 độ.

5/ Hạt lạnh, gọi là hạt Hàn. Gia tăng độ lạnh từ 0 độ xuống âm 1000 lần.

6/ Hạt dung nạp (plasma) chứa các hạt nguyên tử, điện tử, nóng, lạnh.v.v... thành bom hạt nhân để có sức công phá từ 1 lên 1 triệu lần.

7/ Hạt hồng ngoại, ghép vào mắt kính đeo, thấy cõi vô hình rất rõ.

8/ Hạt công đức: sử dụng ở Phật giới, định hình ra Pháp thân Phật và Kim thân Phật để Tánh Phật sử dụng.

9/ Hạt phước đức dương: sử dụng để định hình ra các thân Trời. Hưởng nghiệp phước đức dương ở các cõi Trời.

10/ Hạt phước đức âm, sử dụng để mang thân người giàu sang.

11/ Hạt ác đức bình thường, sử dụng để mang thân Địa ngục để trả nhân quả.

12/ Hạt siêu ác đức, sử dụng để mang thân Hỏa ngục để trả Siêu nhân quả. Hạt Siêu ác đức này nó lây dữ lắm. Người nào bị dính hạt siêu ác đức rồi thì con người này rất hung dữ.

Người này họ thích nhất là tiền. Không biết phân biệt người tốt hay xấu, già hay trẻ.

Người này thích đi lùng sục các nơi, dù ngày hay đêm, mục đích là cướp của giết người.

Người nào dính hạt Siêu ác đức rồi, thích ăn bẩn!

Người này tàn bạo khủng khiếp lắm! Thích nhất là máu và giết người.

Gia đình nào có người bị dính hạt Siêu ác đức rồi, thì gia đình này bị họa lây từ 3_10 đời.

Quốc gia nào có người bị dính hạt Siêu ác đức rồi, thì Quốc gia đó bị khốn khổ vô cùng.

Người mà dính hạt Siêu ác đức rồi nhìn gương mặt họ dễ sợ lắm.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

38 Thế giới vật lý có 12 hạt là những hạt gì

Trò hỏi:

Thế giới vật lý này có 12 hạt. Xin giải thích rõ công dụng của 12 hạt này, nhất là hạt Hủy diệt ạ?

Thầy trả lời:

12 hạt ở Trái đất có, gồm:

1/ Hạt nguyên tử, mà trong kinh gọi là hạt vi trần (proton).

2/ Hạt điện tử (electron).

3/ Hạt khí tử, gọi là thán khí (Co2).

độ lên:

5/ Hạt lạnh, gọi là hạt Hàn. Gia tăng độ lạnh từ 0 độ xuống âm 1000 lần.

6/ Hạt dung nạp (plasma) chứa các hạt nguyên tử, điện tử, nóng, lạnh.v.v... thành bom hạt nhân để có sức công phá từ 1 lên 1 triệu lần.

7/ Hạt hồng ngoại, ghép vào mắt kính đeo, thấy cõi vô hình rất rõ.

8/ Hạt công đức: sử dụng ở Phật giới, định hình ra Pháp thân Phật và Kim thân Phật để Tánh Phật sử dụng.

9/ Hạt phước đức dương: sử dụng để định hình ra các thân Trời. Hưởng nghiệp phước đức dương ở các cõi Trời.

10/ Hạt phước đức âm, sử dụng để mang thân người giàu sang.

11/ Hạt ác đức bình thường, sử dụng để mang thân Địa ngục để trả nhân quả.

12/ Hạt siêu ác đức, sử dụng để mang thân Hỏa ngục để trả Siêu nhân quả. Hạt Siêu ác đức này nó lây dữ lắm. Người nào bị dính hạt siêu ác đức rồi thì con người này rất hung dữ.

Người này họ thích nhất là tiền. Không biết phân biệt người tốt hay xấu, già hay trẻ.

Người này thích đi lùng sục các nơi, dù ngày hay đêm, mục đích là cướp của giết người.

Người nào dính hạt Siêu ác đức rồi, thích ăn bẩn!

Người này tàn bạo khủng khiếp lắm! Thích nhất là máu và giết người.

Gia đình nào có người bị dính hạt Siêu ác đức rồi, thì gia đình này bị họa lây từ 3_10 đời.

Quốc gia nào có người bị dính hạt Siêu ác đức rồi, thì Quốc gia đó bị khốn khổ vô cùng.

Người mà dính hạt Siêu ác đức rồi nhìn gương mặt họ dễ sợ lắm.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien