Episode 37

full
Published on:

30th Sep 2022

Bồ tát tùng địa dũng xuất là gì, khai thị ngộ nhập phật tri kiến là sao

37 Bồ tát tùng địa dũng xuất là gì, khai thị ngộ nhập phật tri kiến là sao

Trò hỏi:

Bồ tát tùng địa dũng xuất là gì ạ? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến là sao? Xin giải thích rõ!

Thầy trả lời:

Bồ tát tùng địa dũng xuất nghĩa là một trái đất có hai vị gan dạ dám dạy Thiền tông.

Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến mở bày cho người tu thấy và biết bằng tánh Phật của chính mình.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

37 Bồ tát tùng địa dũng xuất là gì, khai thị ngộ nhập phật tri kiến là sao

Trò hỏi:

Bồ tát tùng địa dũng xuất là gì ạ? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến là sao? Xin giải thích rõ!

Thầy trả lời:

Bồ tát tùng địa dũng xuất nghĩa là một trái đất có hai vị gan dạ dám dạy Thiền tông. Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến mở bày cho người tu thấy và biết bằng tánh Phật của chính mình.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien