Episode 36

full
Published on:

30th Sep 2022

Niết Bàn là gì, có mấy loại Niết Bàn

36 Niết Bàn là gì, có mấy loại Niết Bàn

Trò hỏi:

Niết bàn là gì? Sao gọi là Niết bàn? Có mấy loại Niết bàn ạ?

Thầy trả lời:

Niết bàn là thanh tịnh. Niết bàn thanh tịnh này có hai loại:

+ Loại thứ nhất, gọi là Niết bàn vĩnh trường, mà trong đạo Phật Thiền tông gọi là Niết bàn Bảo Sở, tức bảo hộ bằng điện từ quang bên Phật giới, điện từ có một cực là sáng thôi nên không có sức hút vật lý âm dương.

+ Loại hai, gọi là Niết bàn tạm bợ, mà trong đạo Phật Thiền tông gọi là Niết bàn hóa thành, tức do người tu ngồi thiền dụng công ngồi thiền ép cho có thanh tịnh nên gọi là Niết bàn Hóa Thành. Vì vậy, Đức Phật dạy Niết bàn Hóa Thành như sau:

Người tu giải thoát ngồi thiền

Khi được thanh tịnh khoe liền các nơi

Tưởng rằng ta đắc Thánh rồi

Nào ngờ ma nhập thành người hiển linh

Tu Phật phải hiểu hiển linh

Là của ma đó, người tin cúng tiền

Tu thiền sợ nhất linh thiêng

Linh thiêng là có quỷ liền nhập ta.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

36 Niết Bàn là gì, có mấy loại Niết Bàn

Trò hỏi:

Niết bàn là gì? Sao gọi là Niết bàn? Có mấy loại Niết bàn ạ?

Thầy trả lời:

Niết bàn là thanh tịnh. Niết bàn thanh tịnh này có hai loại:

+ Loại thứ nhất, gọi là Niết bàn vĩnh trường, mà trong đạo Phật Thiền tông gọi là Niết bàn Bảo Sở, tức bảo hộ bằng điện từ quang bên Phật giới, điện từ có một cực là sáng thôi nên không có sức hút vật lý âm dương.

+ Loại hai, gọi là Niết bàn tạm bợ, mà trong đạo Phật Thiền tông gọi là Niết bàn hóa thành, tức do người tu ngồi thiền dụng công ngồi thiền ép cho có thanh tịnh nên gọi là Niết bàn Hóa Thành. Vì vậy, Đức Phật dạy Niết bàn Hóa Thành như sau:

Người tu giải thoát ngồi thiền

Khi được thanh tịnh khoe liền các nơi

Tưởng rằng ta đắc Thánh rồi

Nào ngờ ma nhập thành người hiển linh

Tu Phật phải hiểu hiển linh

Là của ma đó, người tin cúng tiền

Tu thiền sợ nhất linh thiêng

Linh thiêng là có quỷ liền nhập ta.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien