Episode 35

full
Published on:

30th Sep 2022

Phái nam tông, Phái bắc tông tu như thế nào, Sao gọi là đạo Phật nguyên thuỷ

35 Phái nam tông, Phái bắc tông tu như thế nào, Sao gọi là đạo Phật nguyên thuỷ

Trò hỏi:

Phái Nam tông tu như thế nào?

Thầy trả lời:

Phái Nam tông tu có 37 pháp quán và tưởng mà Đức Phật dạy ban đầu nên gọi là Tiểu thừa hay Nguyên thủy. Các thầy đem về phương nam nước Ấn Độ truyền bá nên gọi là Nam tông, tức tông đạo Phật đưa về phương nam.

Trò hỏi:

Phái Bắc tông tu như thế nào ạ?

Thầy trả lời:

Phái Bắc tông là tu để tìm hiểu hữu dụng vật chất, cũng gọi là phát triển. Phái này các môn đồ Đức Phật đem về phương Bắc nước Ấn Độ truyền bá nên gọi là Bắc tông, tức tông đạo Phật đưa về phương bắc truyền bá.

Trò hỏi:

Sao gọi là Nguyên thủy ạ?

Thầy trả lời:

Nguyên thủy là pháp môn tu của Đức Phật dạy ban đầu nên gọi là nguyên thủy.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

35 Phái nam tông, Phái bắc tông tu như thế nào, Sao gọi là đạo Phật nguyên thuỷ

Trò hỏi:

Phái Nam tông tu như thế nào?

Thầy trả lời:

Phái Nam tông tu có 37 pháp quán và tưởng mà Đức Phật dạy ban đầu nên gọi là Tiểu thừa hay Nguyên thủy. Các thầy đem về phương nam nước Ấn Độ truyền bá nên gọi là Nam tông, tức tông đạo Phật đưa về phương nam.

Trò hỏi:

Phái Bắc tông tu như thế nào ạ?

Thầy trả lời:

Phái Bắc tông là tu để tìm hiểu hữu dụng vật chất, cũng gọi là phát triển. Phái này các môn đồ Đức Phật đem về phương Bắc nước Ấn Độ truyền bá nên gọi là Bắc tông, tức tông đạo Phật đưa về phương bắc truyền bá.

Trò hỏi:

Sao gọi là Nguyên thủy ạ?

Thầy trả lời:

Nguyên thủy là pháp môn tu của Đức Phật dạy ban đầu nên gọi là nguyên thủy.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien