Episode 39

full
Published on:

30th Sep 2022

Giải thích Kinh Pháp Hoa, con gái của vua Rồng, mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, đặng pháp tổng trì

39 Giải thích Kinh Pháp Hoa, con gái của vua Rồng, mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, đặng pháp tổng trì

Trò hỏi:

Trong kinh Pháp Hoa phẩm 12, ngài Văn Thù Sư Lợi nói: "Có con gái của vua rồng Ta Kiệt La mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, có trí tuệ khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh_ Đặng pháp tổng trì". Xin giải thích đoạn văn trên cho chúng tôi được rõ ạ?

Thầy trả lời:

Câu này tôi giải thích chứ không giảng rõ. Trong kinh Pháp Hoa phẩm 12, ngài Văn Thù Sư Lợi nói:

Có con gái của vua rồng Ta Kiệt La.

­-Dịch: là Long nữ của Vua Rồng Phương Đông.

Người con gái mới có 8 tuổi.

+ Dịch: Long nữ mới có 8 tuổi.

Căn tánh lanh lẹ.

+ Dịch: Căn tánh làm gì cũng rất nhanh.

Có trí tuệ sáng suốt.

+ Dịch: Đọc kinh hay sách, đọc 1 lần là hiểu hết.

Khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh.

+ Dịch: Biết được nghiệp của người khác.

Đặng pháp tổng trì.

+ Dịch: Giữ được tất cả các kinh hay sách của

Đức Phật dạy, khi đã đọc qua chỉ 1 lần là nhớ hết.

Đây là Long Nữ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Đức Phật đã đề cập đến. Long Nữ làm gì thì không ai biết. Tôi cũng mù luôn.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

39 Giải thích Kinh Pháp Hoa, con gái của vua Rồng, mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, đặng pháp tổng trì

Trò hỏi:

Trong kinh Pháp Hoa phẩm 12, ngài Văn Thù Sư Lợi nói: "Có con gái của vua rồng Ta Kiệt La mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, có trí tuệ khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh_ Đặng pháp tổng trì". Xin giải thích đoạn văn trên cho chúng tôi được rõ ạ?

Thầy trả lời:

Câu này tôi giải thích chứ không giảng rõ. Trong kinh Pháp Hoa phẩm 12, ngài Văn Thù Sư Lợi nói:

Có con gái của vua rồng Ta Kiệt La.

­-Dịch: là Long nữ của Vua Rồng Phương Đông.

Người con gái mới có 8 tuổi.

+ Dịch: Long nữ mới có 8 tuổi.

Căn tánh lanh lẹ.

+ Dịch: Căn tánh làm gì cũng rất nhanh.

Có trí tuệ sáng suốt.

+ Dịch: Đọc kinh hay sách, đọc 1 lần là hiểu hết.

Khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh.

+ Dịch: Biết được nghiệp của người khác.

Đặng pháp tổng trì.

+ Dịch: Giữ được tất cả các kinh hay sách của

Đức Phật dạy, khi đã đọc qua chỉ 1 lần là nhớ hết.

Đây là Long Nữ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Đức Phật đã đề cập đến. Long Nữ làm gì thì không ai biết. Tôi cũng mù luôn.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien