Episode 27

full
Published on:

19th Apr 2023

Thầy tu phải tu sao để chuyển thân tứ đại từ bùn thành ngọc

27 Thầy tu phải tu sao để chuyển thân tứ đại từ bùn thành ngọc

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Các thầy phải tu, phải công phu làm sao để cũng là thân tứ đại từ bùn đã hóa thành ngọc”. Xin hỏi: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Trả lời:

Ông thầy này không biết tí gì về đạo Phật hết, nói tào lao.

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang giảng dạy một số cách để kết nối Trời và Đất như sau:

“Cách thứ nhất: Nối thời Mạt Pháp này lại với thời Chánh Pháp bằng lòng tôn kính Đức Phật một cách tuyệt đối. Nếu không sẽ không đắc đạo nữa. Đây là nguyên tắc.” 

Xin hỏi nhân dân: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Trả lời:

Ông thầy này chả hiểu đạo Phật là gì, nói tầm phào.

Câu hỏi:

Thầy Thích chân Quang nói: “Mấy thầy làm sao thì tôi không biết. Mỗi người phải tự tìm được con đường cho mình.”

Xin hỏi nhân dân: Thầy Thích Chân Quang là kiểu thầy gì mà kỳ cục vậy? Nửa vời mông lung thế?

Trả lời:

Ông thầy này là ông thầy của chùa giả đó. Không hiểu danh từ Phật là gì nên mới giảng như vậy.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

27 Thầy tu phải tu sao để chuyển thân tứ đại từ bùn thành ngọc

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Các thầy phải tu, phải công phu làm sao để cũng là thân tứ đại từ bùn đã hóa thành ngọc”. Xin hỏi: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Trả lời:

Ông thầy này không biết tí gì về đạo Phật hết, nói tào lao.

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang giảng dạy một số cách để kết nối Trời và Đất như sau:

“Cách thứ nhất: Nối thời Mạt Pháp này lại với thời Chánh Pháp bằng lòng tôn kính Đức Phật một cách tuyệt đối. Nếu không sẽ không đắc đạo nữa. Đây là nguyên tắc.”

Xin hỏi nhân dân: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Trả lời:

Ông thầy này chả hiểu đạo Phật là gì, nói tầm phào.

Câu hỏi:

Thầy Thích chân Quang nói: “Mấy thầy làm sao thì tôi không biết. Mỗi người phải tự tìm được con đường cho mình.”

Xin hỏi nhân dân: Thầy Thích Chân Quang là kiểu thầy gì mà kỳ cục vậy? Nửa vời mông lung thế?

Trả lời:

Ông thầy này là ông thầy của chùa giả đó. Không hiểu danh từ Phật là gì nên mới giảng như vậy.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien