Episode 28

full
Published on:

19th Apr 2023

Tôn kính Đức Phật sẽ có phước phải không

28 Tôn kính Đức Phật sẽ có phước phải không

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Khi khởi lên lòng tôn kính Đức Phật thì sẽ có một cái phước xuất hiện. Đó là ta hiểu được đúng lời Đức Phật dạy. Đây là bí quyết.”

Xin hỏi nhân dân: 

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không? 

Ý 2: Nếu chỉ cần tôn kính Phật thì hiểu đúng lời Phật dạy. Vậy tại sao Đức Phật lại nói: “Thiên hạ 10 phần mê muội cả 10”, bao gồm cả những đệ tử thân thiết nhất của Phật?  

Ý 3: Tôi thấy những lời dạy của thầy Thích Chân Quang trong bài này chẳng trí tuệ và thuận lý  gì cả. Vậy thầy Thích Chân Quang có thật sự yêu kính đức Phật không?

Ý 4: Muốn yêu kính Đức Phật một cách chân thực, muốn hiểu đúng lời Đức Phật dạy. Thì cần phải tìm bí quyết nào?

Trả lời: 

Ý 1: Thầy này giảng như vậy là giảng tầm bậy tầm bạ, chớ đúng cái gì.

Ý 2: Nếu chỉ cần tôn kính Phật thì hiểu đúng lời Đức Phật dạy. Vậy tại sao Phật lại nói: “Thiên hạ 10 phần mê muội cả 10”, bao gồm cả những đệ tử thân thiết nhất của Phật?

+ Ông thầy chùa này là ông thầy chùa giả 100%, nên mới giảng tầm phào như vậy.

Ý 3: Tôi thấy những lời dạy của thầy Thích chân Quang trong bài này chẳng trí tuệ và thuận lý gì cả. Vậy thầy Thích chân Quang có thật sự yêu kính Đức Phật không?

+ Đã nói rồi thầy chùa giả mà biết gì yêu kính Đức Phật.

Ý 4: Muốn yêu kính đức Phật một cách chân thực, muốn hiểu đúng lời Đức Phật dạy. Thì phải tìm bí quyết là: Kinh Vô Tự của Đức Phật mà học cho rõ thông, thì không còn đi nói chuyện tào lao nữa.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

28 Tôn kính Đức Phật sẽ có phước phải không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Khi khởi lên lòng tôn kính Đức Phật thì sẽ có một cái phước xuất hiện. Đó là ta hiểu được đúng lời Đức Phật dạy. Đây là bí quyết.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Nếu chỉ cần tôn kính Phật thì hiểu đúng lời Phật dạy. Vậy tại sao Đức Phật lại nói: “Thiên hạ 10 phần mê muội cả 10”, bao gồm cả những đệ tử thân thiết nhất của Phật?

Ý 3: Tôi thấy những lời dạy của thầy Thích Chân Quang trong bài này chẳng trí tuệ và thuận lý gì cả. Vậy thầy Thích Chân Quang có thật sự yêu kính đức Phật không?

Ý 4: Muốn yêu kính Đức Phật một cách chân thực, muốn hiểu đúng lời Đức Phật dạy. Thì cần phải tìm bí quyết nào?

Trả lời:

Ý 1: Thầy này giảng như vậy là giảng tầm bậy tầm bạ, chớ đúng cái gì.

Ý 2: Nếu chỉ cần tôn kính Phật thì hiểu đúng lời Đức Phật dạy. Vậy tại sao Phật lại nói: “Thiên hạ 10 phần mê muội cả 10”, bao gồm cả những đệ tử thân thiết nhất của Phật?

+ Ông thầy chùa này là ông thầy chùa giả 100%, nên mới giảng tầm phào như vậy.

Ý 3: Tôi thấy những lời dạy của thầy Thích chân Quang trong bài này chẳng trí tuệ và thuận lý gì cả. Vậy thầy Thích chân Quang có thật sự yêu kính Đức Phật không?

+ Đã nói rồi thầy chùa giả mà biết gì yêu kính Đức Phật.

Ý 4: Muốn yêu kính đức Phật một cách chân thực, muốn hiểu đúng lời Đức Phật dạy. Thì phải tìm bí quyết là: Kinh Vô Tự của Đức Phật mà học cho rõ thông, thì không còn đi nói chuyện tào lao nữa.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien