Episode 26

full
Published on:

19th Apr 2023

Tăng ni làm sao có sự yêu kính nương tựa của phật tử

26 Tăng ni làm sao có sự yêu kính nương tựa của Phật tử

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Nếu chư tăng ni không cho Phật tử cảm giác yêu kính, Phật tử sẽ không còn nơi để nương tựa cho tâm hồn và cuộc sống của mình”.

Xin hỏi Nhân dân:

- Ý 1: Người tăng ni như thế nào thì xứng đáng nhận được sự yêu kính?

- Ý 2: Nếu tăng ni không học Giáo lý đạo Phật, không đủ tư cách của một tu sĩ đạo Phật thì Phật tử có nên tập luyện, phát nguyện, ép buộc mình phải yêu kính, nương tựa không?

Trả lời:

* Ý 1: Người tăng ni như thế nào thì xứng đáng nhận được sự yêu kính?

Người Tăng, Ni như thế này thì mới xứng đáng nhận được sự yêu kính của Phật tử, gồm:

𝟭- Đức Phật dạy gì thì người Tăng hay Ni này phải hiểu và biết hết thì mới xứng đáng nhận được sự yêu kính của Phật tử.

𝟮- Đức Phật dạy có 4 chữ: Giác Ngộ và Giải Thoát, người Tăng hay Ni phải rõ thông 4 chữ này thì mới được xứng đáng nhận được sự yêu kính của Phật tử.

* Ý 2: Nếu Tăng hay Ni không học Giáo lý Đạo Phật, không đủ tư cách của 1 tu sĩ đạo Phật thì Phật tử tuyệt đối đừng có lại gần những Tăng hay Ni này.

Vì sao?

- Vì những Tăng hay Ni này là Tăng, Ni giả đó. Thấy những Tăng hay Ni này, phải tránh thật xa, đừng có lại gần mà bị lây nghiệp đó. Chớ làm gì có chuyện phải yêu kính, nương tựa.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

26 Tăng ni làm sao có sự yêu kính nương tựa của Phật tử

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Nếu chư tăng ni không cho Phật tử cảm giác yêu kính, Phật tử sẽ không còn nơi để nương tựa cho tâm hồn và cuộc sống của mình”.

Xin hỏi Nhân dân:

+ Ý 1: Người tăng ni như thế nào thì xứng đáng nhận được sự yêu kính?

+ Ý 2: Nếu tăng ni không học Giáo lý đạo Phật, không đủ tư cách của một tu sĩ đạo Phật thì Phật tử có nên tập luyện, phát nguyện, ép buộc mình phải yêu kính, nương tựa không?

Trả lời:

* Ý 1: Người tăng ni như thế nào thì xứng đáng nhận được sự yêu kính?

Người Tăng, Ni như thế này thì mới xứng đáng nhận được sự yêu kính của Phật tử, gồm:

𝟭- Đức Phật dạy gì thì người Tăng hay Ni này phải hiểu và biết hết thì mới xứng đáng nhận được sự yêu kính của Phật tử.

𝟮- Đức Phật dạy có 4 chữ: Giác Ngộ và Giải Thoát, người Tăng hay Ni phải rõ thông 4 chữ này thì mới được xứng đáng nhận được sự yêu kính của Phật tử.

* Ý 2: Nếu Tăng hay Ni không học Giáo lý Đạo Phật, không đủ tư cách của 1 tu sĩ đạo Phật thì Phật tử tuyệt đối đừng có lại gần những Tăng hay Ni này.

Vì sao?

+ Vì những Tăng hay Ni này là Tăng, Ni giả đó. Thấy những Tăng hay Ni này, phải tránh thật xa, đừng có lại gần mà bị lây nghiệp đó. Chớ làm gì có chuyện phải yêu kính, nương tựa.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien