Episode 47

full
Published on:

17th Jul 2022

Tại sao ông A-Nan-Đà giỏi biện luận, mà không ngộ đạo

47 Tại sao ông A-Nan-Đà giỏi biện luận, mà không ngộ đạo

Trò hỏi:

Ông hãy cho tôi biết: Tại sao ông A Nan Đà giỏi biện luận mà không ngộ đạo? 

Thầy trả lời:

Biện luận là cái ông nói dóc. Ngộ đạo là cái ông tri kiến thấy thôi. Ông nói dóc không khi nào thấy được hết. Mấy cái người mà người ta khôn, không khi nào người ta ra đường ra chợ người ta nói đâu. Ông A Nan Đà là nói cái miệng thôi. Còn cái ngộ đạo là cái thâm sâu, người ta nhìn thấy được bằng con mắt Phật của người ta, không đi khoe người khác, khoe là nó mất liền. 

Ông A Nan Đà không biết cái lý do này, thành ra ông làm. Nhưng mà cũng may, nhờ ông Phật nói là về sau Ma Ha Ca Diếp ông truyền cho ông này nè, ông ngộ thiền ông mới truyền nha. Vì thế mà, ông Ma Ha Ca Diếp hỏi ông thì ông mới xuất ra được 64 câu kệ, thì ông Ma Ha Ca Diếp mới truyền thiền ông làm tổ thứ hai, lúc đó hết bép xép rồi.

Ông ngộ thiền hết bép xép rồi, chứ hồi chưa ngộ thiền, ông bép xép nhiều lắm, ông nói dữ lắm, khi ngộ thiền biểu nói không nói. Hiểu chưa? Giống như là hồi đó mình không biết, mình đui mình mù đó, ưa nói này nói kia. Người ta nói là xấu hay làm tốt, mà dốt hay nói chữ. Mà khi người ta đã hiểu rồi thì không hay nói, nói nó trật, càng nói càng chết. 

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

47 Tại sao ông A-Nan-Đà giỏi biện luận, mà không ngộ đạo

Trò hỏi:

Ông hãy cho tôi biết: Tại sao ông A Nan Đà giỏi biện luận mà không ngộ đạo?

Thầy trả lời:

Biện luận là cái ông nói dóc. Ngộ đạo là cái ông tri kiến thấy thôi. Ông nói dóc không khi nào thấy được hết. Mấy cái người mà người ta khôn, không khi nào người ta ra đường ra chợ người ta nói đâu. Ông A Nan Đà là nói cái miệng thôi. Còn cái ngộ đạo là cái thâm sâu, người ta nhìn thấy được bằng con mắt Phật của người ta, không đi khoe người khác, khoe là nó mất liền.

Ông A Nan Đà không biết cái lý do này, thành ra ông làm. Nhưng mà cũng may, nhờ ông Phật nói là về sau Ma Ha Ca Diếp ông truyền cho ông này nè, ông ngộ thiền ông mới truyền nha. Vì thế mà, ông Ma Ha Ca Diếp hỏi ông thì ông mới xuất ra được 64 câu kệ, thì ông Ma Ha Ca Diếp mới truyền thiền ông làm tổ thứ hai, lúc đó hết bép xép rồi.

Ông ngộ thiền hết bép xép rồi, chứ hồi chưa ngộ thiền, ông bép xép nhiều lắm, ông nói dữ lắm, khi ngộ thiền biểu nói không nói. Hiểu chưa? Giống như là hồi đó mình không biết, mình đui mình mù đó, ưa nói này nói kia. Người ta nói là xấu hay làm tốt, mà dốt hay nói chữ. Mà khi người ta đã hiểu rồi thì không hay nói, nói nó trật, càng nói càng chết.

:

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
TAN DIEU ZEN PAGODA
VIETNAMESE ZEN ZONG
PRACTICE THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
- Website:
https://thientongmt.com
https://thientong.com
https://zenzongmt.com
- Phone: (+84) 916 01 66 27
- Email: thientongmt@gmail.com