Episode 46

full
Published on:

17th Jul 2022

Ông Nguyễn Nhân là người chưa cạo tóc lần nào, vậy ông lấy tư cách gì để dạy Giác ngộ và Giải thoát

46 Ông Nguyễn Nhân là người chưa cạo tóc lần nào, vậy ông lấy tư cách gì để dạy Giác ngộ và Giải thoát

Trò hỏi:

Ông Nguyễn Nhân trả lời cho tôi biết: Người xuất gia mấy chục năm nay như chúng tôi giữ 250 giới, đứng vào hàng Thanh văn Duyên giác, thế mà còn không dám dạy giác ngộ và giải thoát. Còn ông là người chưa cạo đầu lần nào. Như vậy, ông lấy tư cách gì để dạy người ta giác ngộ và giải thoát?

Thầy trả lời:

Câu hỏi của Đại đức, câu hỏi của Đại đức vô lượng này nè, nó sai. Tôi đâu có dạy giác ngộ giải thoát đâu. Tôi in cái sách ra, thầy bữa nay hỏi tôi, tôi trả lời, chứ tôi đâu có dạy đâu. Người ta, bà con đây người ta nghe, nghe rồi muốn hỏi gì tôi trả lời, hoàn toàn tôi không dạy tiếng nào hết. 

Mà tôi viết ra sách, người ta thấy hay, người ta tới người ta nghe, thắc mắc người ta nghe, chứ tôi đâu có dạy đâu. Dạy là tôi phải mở lớp, có tấm bảng đàng hoàng, tôi viết tôi dạy. Cái này tôi đâu có dạy. Tôi ngồi đây, trả lời giải đáp đây. Thầy đang là tham vấn, tất nhiên hỏi tôi, còn bên đây là tiếp nhận câu hỏi. Nhớ là nó rõ ràng. Hai bên là trợ giúp tôi. Chứ tôi đâu có dạy đâu. 

Tôi có cái Ban bệ đàng hoàng, Ban bệ trợ giúp và cái Ban nhận câu hỏi. Thầy là tham vấn. Rõ ràng, không có dạy. Thầy hỏi này hơi sai. 

Nhưng mà không sao, Công đức không bôi đen, là vì thầy không chấp. Thầy đồng ý thì thầy Công đức có nha, mà thầy chấp một cái là mất. Chịu không? Trả lời như vậy, đồng ý không?

(Đại đức Thích Minh Đức trả lời: Đồng ý)

Đồng ý phải không? Vậy Công đức trọn vẹn. 

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

46 Ông Nguyễn Nhân là người chưa cạo tóc lần nào, vậy ông lấy tư cách gì để dạy Giác ngộ và Giải thoát

Trò hỏi:

Ông Nguyễn Nhân trả lời cho tôi biết: Người xuất gia mấy chục năm nay như chúng tôi giữ 250 giới, đứng vào hàng Thanh văn Duyên giác, thế mà còn không dám dạy giác ngộ và giải thoát. Còn ông là người chưa cạo đầu lần nào. Như vậy, ông lấy tư cách gì để dạy người ta giác ngộ và giải thoát?

Thầy trả lời:

Câu hỏi của Đại đức, câu hỏi của Đại đức vô lượng này nè, nó sai. Tôi đâu có dạy giác ngộ giải thoát đâu. Tôi in cái sách ra, thầy bữa nay hỏi tôi, tôi trả lời, chứ tôi đâu có dạy đâu. Người ta, bà con đây người ta nghe, nghe rồi muốn hỏi gì tôi trả lời, hoàn toàn tôi không dạy tiếng nào hết.

Mà tôi viết ra sách, người ta thấy hay, người ta tới người ta nghe, thắc mắc người ta nghe, chứ tôi đâu có dạy đâu. Dạy là tôi phải mở lớp, có tấm bảng đàng hoàng, tôi viết tôi dạy. Cái này tôi đâu có dạy. Tôi ngồi đây, trả lời giải đáp đây. Thầy đang là tham vấn, tất nhiên hỏi tôi, còn bên đây là tiếp nhận câu hỏi. Nhớ là nó rõ ràng. Hai bên là trợ giúp tôi. Chứ tôi đâu có dạy đâu.

Tôi có cái Ban bệ đàng hoàng, Ban bệ trợ giúp và cái Ban nhận câu hỏi. Thầy là tham vấn. Rõ ràng, không có dạy. Thầy hỏi này hơi sai.

Nhưng mà không sao, Công đức không bôi đen, là vì thầy không chấp. Thầy đồng ý thì thầy Công đức có nha, mà thầy chấp một cái là mất. Chịu không? Trả lời như vậy, đồng ý không?

(Đại đức Thích Minh Đức trả lời: Đồng ý)

Đồng ý phải không? Vậy Công đức trọn vẹn.

:

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
TAN DIEU ZEN PAGODA
VIETNAMESE ZEN ZONG
PRACTICE THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
- Website:
https://thientongmt.com
https://thientong.com
https://zenzongmt.com
- Phone: (+84) 916 01 66 27
- Email: thientongmt@gmail.com