Episode 48

full
Published on:

17th Jul 2022

Tại sao các thầy tu hiện nay không nương vào Kinh Kim Cang để tu

48 Tại sao các thầy tu hiện nay không nương vào Kinh Kim Cang để tu

Trò hỏi:

Ông cho tôi biết: Tại sao các thầy tu hiện nay không nương vào kinh Kim Cang để tu?

Thầy trả lời:

Mấy ông thầy đó khôn. Chứ ông thầy mà tu nương kinh Kim Cang tự sát luôn đó. Kinh Kim Cang, nếu mà đúng tu theo Kim Cang là tội chết. Biết sao không? Kim Cang bảo là gặp Phật giết Phật, gặp Ma giết Ma. Chết rồi, gặp con ma cũng giết mà gặp ông Phật cũng giết. 

Kinh Kim Cang biểu dạy cái này, ai dám tu? Thầy dám không? Thầy dám tu kinh Kim Cang không? Gặp Phật giết Phật, gặp Ma giết Ma. Thầy mà vừa xưng "Tôi là Phật" một cái là nó giết liền, cái ông  Kinh Kim Cang giết liền. Dám không? Ai dám tu?

Thì mấy người này người ta khôn đó, mấy ông thầy này khôn. Chứ mà tu kinh Kim Cang là tự sát đó, ở tù như chơi. 

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

48 Tại sao các thầy tu hiện nay không nương vào Kinh Kim Cang để tu

Trò hỏi:

Ông cho tôi biết: Tại sao các thầy tu hiện nay không nương vào kinh Kim Cang để tu?

Thầy trả lời:

Mấy ông thầy đó khôn. Chứ ông thầy mà tu nương kinh Kim Cang tự sát luôn đó. Kinh Kim Cang, nếu mà đúng tu theo Kim Cang là tội chết. Biết sao không? Kim Cang bảo là gặp Phật giết Phật, gặp Ma giết Ma. Chết rồi, gặp con ma cũng giết mà gặp ông Phật cũng giết.

Kinh Kim Cang biểu dạy cái này, ai dám tu? Thầy dám không? Thầy dám tu kinh Kim Cang không? Gặp Phật giết Phật, gặp Ma giết Ma. Thầy mà vừa xưng "Tôi là Phật" một cái là nó giết liền, cái ông Kinh Kim Cang giết liền. Dám không? Ai dám tu?

Thì mấy người này người ta khôn đó, mấy ông thầy này khôn. Chứ mà tu kinh Kim Cang là tự sát đó, ở tù như chơi.

:

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
TAN DIEU ZEN PAGODA
VIETNAMESE ZEN ZONG
PRACTICE THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
- Website:
https://thientongmt.com
https://thientong.com
https://zenzongmt.com
- Phone: (+84) 916 01 66 27
- Email: thientongmt@gmail.com