Episode 33

full
Published on:

26th Jul 2020

Tại sao Đức Tịnh trả lời cho phật tử khác chùa Tân Diệu

33 Tại sao Đức Tịnh trả lời cho phật tử khác chùa Tân Diệu

Trò hỏi:

Con mới xem giáo lý của Thiền gia Đức tịnh Tại sao Đức tịnh trả lời cho Phật tử khác chùa Tân diệu?

Thầy trả lời:

Cái này nói đúng ra mình cũng không xen vào của người ta, cái Chùa Thiền tông Tân Diệu này tuyệt đối không có xen vào của người khác, còn cái chuyện người nào nói thì cũng có cái lý của người ta, cho tui miễn trả lời cái câu này.

Trò hỏi:

Tại sao khác nhau như vậy?

Thầy trả lời:

Xác nhận Đức tịnh cũng vô xin tu chùa này được 2 năm rồi đi ra có vậy thôi, thì bây giờ đi ra rồi người ta muốn nói gì nói chớ sao tui biết được, bởi vì nhà nước cho tự do mà - ai làm gì làm chừng nào mà còn ở trong cái chùa Tân diệu này tui sẽ nói, trong Chùa Tân diệu này còn nằm trong cái khuôn khổ của cái chùa tui sẽ nói, còn đi ra ngoài cái khuôn khổ của cái chùa rồi thì tui không nói.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

33 Tại sao Đức Tịnh trả lời cho phật tử khác chùa Tân Diệu

Trò hỏi:

Con mới xem giáo lý của Thiền gia Đức tịnh Tại sao Đức tịnh trả lời cho Phật tử khác chùa Tân diệu?

Thầy trả lời:

Cái này nói đúng ra mình cũng không xen vào của người ta, cái Chùa Thiền tông Tân Diệu này tuyệt đối không có xen vào của người khác, còn cái chuyện người nào nói thì cũng có cái lý của người ta, cho tui miễn trả lời cái câu này.

Trò hỏi:

Tại sao khác nhau như vậy?

Thầy trả lời:

Xác nhận Đức tịnh cũng vô xin tu chùa này được 2 năm rồi đi ra có vậy thôi, thì bây giờ đi ra rồi người ta muốn nói gì nói chớ sao tui biết được, bởi vì nhà nước cho tự do mà - ai làm gì làm chừng nào mà còn ở trong cái chùa Tân diệu này tui sẽ nói, trong Chùa Tân diệu này còn nằm trong cái khuôn khổ của cái chùa tui sẽ nói, còn đi ra ngoài cái khuôn khổ của cái chùa rồi thì tui không nói.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien