Episode 34

full
Published on:

26th Jul 2020

Như Lai không từ đâu đến mà không đi về đâu nghĩa là sao

34 Như Lai không từ đâu đến mà không đi về đâu, tại sao thầy nói: vượt hãi triều dương mới về phật giới nghĩa là sao

Trò hỏi:

Trong kinh Kim cang nói Như Lai từ đâu đến và cũng không đi về đâu nghĩa là sao?

Thầy trả lời:

+ Giài thích như thế này:

+ Tánh phật ở ngoài Phật giới nó là như vậy, khi vào tam giới phải do 1 vị phật dẫn vào và vào này mượn thân người và Tánh người để tạo công đức thì Tánh Phật cũng là như như vậy thôi, nhưng mà vào này công đức không tạo mà cứ lo tạo phước đức và ác đức nên nó mới bị đi luân hồi mãi.

+ Khi có công đức rồi Tánh Phật muốn về cũng do 1 vị phật dẫn về, thì khi về là vượt hải triều dương mới về được Phật giới nên mới có bài “ đường về phật giới ” là vậy. Tánh phật ở ngoài là Phật giới - vào trong này là Tam giới nó quay theo qui luật riêng của nó theo từng vòng hoàn đạo riêng.

+ Trên thế giới này không có đạo giáo nào biết và nói về tam giới được, trong đạo phật: 5 pháp môn kia cũng không có nói đến tam giới, chỉ có Pháp môn Thiền Tông này nó ra đời mới nói rõ tử Phât giới - Tam Giới - Càng khôn vũ trụ - con đường đi vào và đi ra Tam giới một cách rất khoa học.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

34 Như Lai không từ đâu đến mà không đi về đâu, tại sao thầy nói: vượt hãi triều dương mới về phật giới nghĩa là sao

Trò hỏi:

Trong kinh Kim cang nói Như Lai từ đâu đến và cũng không đi về đâu nghĩa là sao?

Thầy trả lời:

+ Giài thích như thế này:

+ Tánh phật ở ngoài Phật giới nó là như vậy, khi vào tam giới phải do 1 vị phật dẫn vào và vào này mượn thân người và Tánh người để tạo công đức thì Tánh Phật cũng là như như vậy thôi, nhưng mà vào này công đức không tạo mà cứ lo tạo phước đức và ác đức nên nó mới bị đi luân hồi mãi.

+ Khi có công đức rồi Tánh Phật muốn về cũng do 1 vị phật dẫn về, thì khi về là vượt hải triều dương mới về được Phật giới nên mới có bài “ đường về phật giới ” là vậy. Tánh phật ở ngoài là Phật giới - vào trong này là Tam giới nó quay theo qui luật riêng của nó theo từng vòng hoàn đạo riêng.

+ Trên thế giới này không có đạo giáo nào biết và nói về tam giới được, trong đạo phật: 5 pháp môn kia cũng không có nói đến tam giới, chỉ có Pháp môn Thiền Tông này nó ra đời mới nói rõ tử Phât giới - Tam Giới - Càng khôn vũ trụ - con đường đi vào và đi ra Tam giới một cách rất khoa học.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien