Episode 35

full
Published on:

26th Jul 2020

Các phật tử chết trước khi thầy côn bố bài đường về phật giới thì có về được không

35 Các phật tử chết trước khi thầy côn bố bài đường về phật giới thì có về được không

Trò hỏi:

Những Phật tử đã ra đi (mất) lúc trước đây theo với cái công thức trước thì liệu có được giải thoát không?

Thầy trả lời:

Cái nào thì nó cũng vậy thôi giải thoát được hết, trước là vòng vo hơi dài, bây giờ thì rút gọn lại còn 3 trường hợp. Tại vì sắp sửa công bố gíao lý ra nên Tôi cho trắng ra là vậy.

Ví dụ:

Ngày xưa co đi từ Hà N65i vào TP HCM bằng đường bộ trên ô tô, thì bây giờ con đi bằng máy bay nhanh hơn vậy thôi nhưng vẫn đến đích.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

35 Các phật tử chết trước khi thầy côn bố bài đường về phật giới thì có về được không

Trò hỏi:

Những Phật tử đã ra đi (mất) lúc trước đây theo với cái công thức trước thì liệu có được giải thoát không?

Thầy trả lời:

Cái nào thì nó cũng vậy thôi giải thoát được hết, trước là vòng vo hơi dài, bây giờ thì rút gọn lại còn 3 trường hợp. Tại vì sắp sửa công bố gíao lý ra nên Tôi cho trắng ra là vậy.

Ví dụ:

Ngày xưa co đi từ Hà N65i vào TP HCM bằng đường bộ trên ô tô, thì bây giờ con đi bằng máy bay nhanh hơn vậy thôi nhưng vẫn đến đích.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien