Episode 36

full
Published on:

26th Jul 2020

Tục lệ bó thân người chết có ảnh hưởng thân trung ấm xuất ra không

36 Tục lệ bó thân người chết có ảnh hưởng thân trung ấm xuất ra không

Trò hỏi:

Tục lệ buộc thân người chết có ảnh hưởng thân trung ấm xuất ra không?

Thầy trả lời:

+ Trung ấm thân không phải ra chổ đó nên không sao cả, nhưng không nên buộc chặt người ta như vậy, lỡ họ còn sống thì trong suy nghĩ họ sinh ra cái sân hận thì khi thân trung ấm xuất ra họ sẽ tái sanh những con đường xấu. Làm như vậy gọi là bức tử người ta đó.

Trong y học ở bệnh viện cũng để người chết qua 8h mới cho khâm liệm.

Trò hỏi:

Ở địa phương xưa nay làm như thế chỉ có tịnh độ giữ sau 8 tiếng còn tất cả là chưa đến 15 phút là đã buộc thật chặt rồi?

Thầy trả lời:

Bây giờ là thời đại văn minh và thiền tông ra đời con người chúng ta nên theo khoa học mà là thì không bị sai.

Trong y học là kểm tra rất kỹ, người chết là đưa ống nghe ép mạnh vào coi tim còn nhúc nhích nhẹ hay không, còn lại phải banh con mắt ra xem nếu mà trắng bóc hêt thì đúng còn có màu là chưa quyết định đưa vào nhà xác.

Dần dần cái Thiền tông nó ra đời ai cũng biết hết rồi người ta sẽ áp dụng theo vì Thiền tông nó là khoa học mà chứ không phải mà nói chuyện mơ hồ.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

36 Tục lệ bó thân người chết có ảnh hưởng thân trung ấm xuất ra không

Trò hỏi:

Tục lệ buộc thân người chết có ảnh hưởng thân trung ấm xuất ra không?

Thầy trả lời:

+ Trung ấm thân không phải ra chổ đó nên không sao cả, nhưng không nên buộc chặt người ta như vậy, lỡ họ còn sống thì trong suy nghĩ họ sinh ra cái sân hận thì khi thân trung ấm xuất ra họ sẽ tái sanh những con đường xấu. Làm như vậy gọi là bức tử người ta đó.

Trong y học ở bệnh viện cũng để người chết qua 8h mới cho khâm liệm.

Trò hỏi:

Ở địa phương xưa nay làm như thế chỉ có tịnh độ giữ sau 8 tiếng còn tất cả là chưa đến 15 phút là đã buộc thật chặt rồi?

Thầy trả lời:

Bây giờ là thời đại văn minh và thiền tông ra đời con người chúng ta nên theo khoa học mà là thì không bị sai.

Trong y học là kểm tra rất kỹ, người chết là đưa ống nghe ép mạnh vào coi tim còn nhúc nhích nhẹ hay không, còn lại phải banh con mắt ra xem nếu mà trắng bóc hêt thì đúng còn có màu là chưa quyết định đưa vào nhà xác.

Dần dần cái Thiền tông nó ra đời ai cũng biết hết rồi người ta sẽ áp dụng theo vì Thiền tông nó là khoa học mà chứ không phải mà nói chuyện mơ hồ.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien