Episode 32

full
Published on:

26th Jul 2020

Hoạnh tài bất phú nghĩa là gì

32 Hoạnh tài bất phú nghĩa là gì

Trò hỏi:

Hoạnh tài bất phú nghĩa là gì, có liên quan gì trong Đạo Phật không?

Thầy trả lời:

Hoạch tài bất phú: Của tự nhiên con có rất nhiều, thì số tiền nằm trong tay con không bền mà sẽ mất đi nhanh. Câu này là nói về nhân quả: Con nên biết phước con thì con giữa được bền lâu, còn của con có đột xuất (qua lừa gạt tiền của người khác - mánh mung) thì mau chóng mất đi.

Trò hỏi:

Vậy có liên quan gì tới Đạo Phật?

Thầy trả lời:

Căn bản Đạo Phật: Khuyên anh đừng có đi lấy tiền - của người ta, đây là cái nhân quả, mà hoạnh tài bất phú nó nằm trong cái nhân quả, tiền của anh làm ra đó thì bền, còn cái tiền của người ta thì không có bền. Phụ thuộc cái nhân quả nó nằm cái nhân quả, mà trong nhân quả thực tế do Thần quản lý, chớ không phải là mơ hồ. 

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

32 Hoạnh tài bất phú nghĩa là gì

Trò hỏi:

Hoạnh tài bất phú nghĩa là gì có liên quan gì trong đạo Phật không?

Thầy trả lời:

+ Hoạch tài bất phú: của tự nhiên con có rất nhiều thì số tiền nằm trong tay con không bền mà sẽ mất đi nhanh. Câu này là nói về nhân quả: con nên biết phước con thì con giữa được bềnh lâu, còn của con có đột xuất ( qua lừa gạt tiền của người khác - mánh mung) thì mau chóng mất đi.

Trò hỏi:

vậy có liên quan gì tới Đạo phật?

Thầy trả lời:

Căn bản đạo Phật: khuyên anh đừng có đi lấy tiền - của người ta, đây là cái nhân quả, mà hoạnh tài bất phú nó nằm trong cái nhân quả, tiền của anh làm ra đó thì bền còn cái tiền của người ta thì không có bền, phụ thuộc cái nhân quả nó nằm cái nhân quả, mà trong nhân quả thực tế do thần quản lý chớ không phải là mơ hồ.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien