Episode 7

full
Published on:

19th Apr 2023

Nguồn gốc con người từ đâu có

07 Nguồn gốc con người từ đâu có

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Ông trời không phải là người tạo ra vũ trụ trời đất này, mà tự nó có”. Xin hỏi nhân dân:

- Ý 1: Thầy Thích Chân Quang giảng như vậy có đúng không?

- Ý 2: Nếu cái gì cũng tự nó có, vậy con người nguồn gốc từ đâu?

Trả lời:

- Ý 1: Thầy Thích Chân Quang giảng như vậy là không đúng.

- Ý 2: Trên đời này không gì tự có được, mà là do duyên hợp mới có. Con người nguồn gốc từ 3 phần:

+ Một là tánh Phật từ Phật giới vào mượn thân và tánh người.

+ Hai là tinh cha noãn mẹ cuốn hút nhau, lớn dần thành thân người.

+ Ba là điện từ âm dương cuốn hút tinh cha noãn mẹ đúng công suất phát ra tánh người có 16 thứ tánh nhỏ gọi chung là tánh người.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

07 Nguồn gốc con người từ đâu có

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Ông trời không phải là người tạo ra vũ trụ trời đất này, mà tự nó có”. Xin hỏi nhân dân:

+ Ý 1: Thầy Thích Chân Quang giảng như vậy có đúng không?

+ Ý 2: Nếu cái gì cũng tự nó có, vậy con người nguồn gốc từ đâu?

Trả lời:

+ Ý 1: Thầy Thích Chân Quang giảng như vậy là không đúng.

+ Ý 2: Trên đời này không gì tự có được, mà là do duyên hợp mới có. Con người nguồn gốc từ 3 phần:

+ Một là tánh Phật từ Phật giới vào mượn thân và tánh người.

+ Hai là tinh cha noãn mẹ cuốn hút nhau, lớn dần thành thân người.

+ Ba là điện từ âm dương cuốn hút tinh cha noãn mẹ đúng công suất phát ra tánh người có 16 thứ tánh nhỏ gọi chung là tánh người.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien