Episode 6

full
Published on:

19th Apr 2023

Do công đức đời trước mà kiếp này được làm tăng có đúng không

06 Do công đức đời trước mà kiếp này được làm tăng có đúng không     

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Các thầy không ở ngoài đời lấy vợ mà lại vào chùa đi tu là vì thần thánh sắp xếp, đời trước các thầy đã xây dựng công đức gì đó nên bây giờ đủ phước đức để làm tăng”.

Xin hỏi nhân dân:

- Ý 1: Thầy Chân Quang giảng như vậy có đúng không?

- Ý 2: Sao làm công đức mà lại có phước đức? Thầy này nói gì mà tréo ngoe vậy.

- Ý 3: Nếu làm tăng ni trong chùa là do có đủ phước đức. Vậy, sao có thầy tu rất nghèo và có thầy tu giàu hơn cả đại gia?

- Ý 4: Thần thánh có sắp xếp cho ai trở thành tăng ni không?

Trả lời:

- Ý 1: Thầy Chân Quang giảng như vậy là không đúng.

- Ý 2: Công đức, phước đức mà thầy không hiểu thì không làm tăng được.

- Ý 3: Ngày nay, nếu muốn làm tăng hay ni ở chùa là chỉ có tạo ác đức thôi, chớ làm gì tạo được phước đức được.

- Ý 4: Thần thánh là lo việc của thần thánh, còn con người đi tu là do cái tánh tưởng của con người mới đi tu làm tăng, làm ni.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

06 Do công đức đời trước mà kiếp này được làm tăng có đúng không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Các thầy không ở ngoài đời lấy vợ mà lại vào chùa đi tu là vì thần thánh sắp xếp, đời trước các thầy đã xây dựng công đức gì đó nên bây giờ đủ phước đức để làm tăng”.

Xin hỏi nhân dân:

+ Ý 1: Thầy Chân Quang giảng như vậy có đúng không?

+ Ý 2: Sao làm công đức mà lại có phước đức? Thầy này nói gì mà tréo ngoe vậy.

+ Ý 3: Nếu làm tăng ni trong chùa là do có đủ phước đức. Vậy, sao có thầy tu rất nghèo và có thầy tu giàu hơn cả đại gia?

+ Ý 4: Thần thánh có sắp xếp cho ai trở thành tăng ni không?

Trả lời:

+ Ý 1: Thầy Chân Quang giảng như vậy là không đúng.

+ Ý 2: Công đức, phước đức mà thầy không hiểu thì không làm tăng được.

+ Ý 3: Ngày nay, nếu muốn làm tăng hay ni ở chùa là chỉ có tạo ác đức thôi, chớ làm gì tạo được phước đức được.

+ Ý 4: Thần thánh là lo việc của thần thánh, còn con người đi tu là do cái tánh tưởng của con người mới đi tu làm tăng, làm ni.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien