Episode 62

full
Published on:

2nd Aug 2023

Người tu thiền tông muốn ở lại trái đất không về phật giới được không

62 Người tu Thiền tông muốn ở lại trái đất không về Phật giới được không

Câu hỏi:

Người tu Thiền tông có công đức nhưng vì lí do nào đó mà không muốn trở về Phật giới, muốn tiếp tục ở lại luân hồi thì người đó sẽ hưởng phước dương tức lên các cõi trời hay hưởng phước âm tức ở lại trái đất hay có thể vào làm việc ở Ban Thần - Thánh - Tiên hay là muốn về lúc nào cũng được.

Trả lời:

Người tu Thiền tông mà làm sai Giáo lý, thì phải vào Hầm lửa lớn. 

Người tu Thiền tông mà cố tình triệt phá Thiền tông thì từ chối nhân quả bình thường, xuống Hầm lửa lớn sống. 

Người tu Thiền tông có công đức nhưng vì lí do nào đó mà không muốn trở về Phật giới, muốn tiếp tục ở lại luân hồi thì người này phải đi theo nghiệp phước đức dương của mình hoặc hưởng phước âm là do mình quyết định, muốn vào làm việc ở Ban Thần - Thánh - Tiên cũng được.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

62 Người tu Thiền tông muốn ở lại trái đất không về Phật giới được không

Câu hỏi:

Người tu Thiền tông có công đức nhưng vì lí do nào đó mà không muốn trở về Phật giới, muốn tiếp tục ở lại luân hồi thì người đó sẽ hưởng phước dương tức lên các cõi trời hay hưởng phước âm tức ở lại trái đất hay có thể vào làm việc ở Ban Thần - Thánh - Tiên hay là muốn về lúc nào cũng được.

Trả lời:

Người tu Thiền tông mà làm sai Giáo lý, thì phải vào Hầm lửa lớn.

Người tu Thiền tông mà cố tình triệt phá Thiền tông thì từ chối nhân quả bình thường, xuống Hầm lửa lớn sống.

Người tu Thiền tông có công đức nhưng vì lí do nào đó mà không muốn trở về Phật giới, muốn tiếp tục ở lại luân hồi thì người này phải đi theo nghiệp phước đức dương của mình hoặc hưởng phước âm là do mình quyết định, muốn vào làm việc ở Ban Thần - Thánh - Tiên cũng được.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien