Episode 61

full
Published on:

2nd Aug 2023

Người tu thiền tông nếu muốn chết ngay để về phật giới liền có được không

61 Người tu Thiền tông nếu muốn chết ngay để về Phật giới liền có được không

Câu hỏi:

Người tu Thiền tông đã tạo được một chút công đức đủ để mở mắt, muốn nhanh chóng được giải thoát thay vì tiếp tục sống cho đến khi mạng chung mà không vi phạm luật nhân quả, không tạo ra ác đức. Vậy có cách nào không?

Trả lời:

Tất cả người tu Thiền tông đã có công đức rồi cứ lo làm ăn, khi nào hết tuổi thọ học cho thông đường về Phật giới là đủ. Nhớ đừng tin vào bất cứ thứ gì ở trái đất này. Nếu muốn tạo công đức nhiều hay vô lượng thì tạo, đừng làm những chuyện như sau:

- Một, đừng có làm sai Giáo lý Thiền tông.

- Hai, khi đã được cấp bằng chứng nhận Thiền tông rồi là yên chí đợi ngày trở về Phật giới, lo học công thức cho thuộc là được.

- Ba, còn nếu làm thêm bất cứ việc gì khác thì chắc chắn 100% không trở về Phật giới được, mà còn có thể vĩnh viễn không trở về Phật giới được.

- Bốn, người tu Thiền tông nếu không trí tuệ, thì đừng có tu mà mang họa vào thân vĩnh viễn đó.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

61 Người tu Thiền tông nếu muốn chết ngay để về Phật giới liền có được không

Câu hỏi:

Người tu Thiền tông đã tạo được một chút công đức đủ để mở mắt, muốn nhanh chóng được giải thoát thay vì tiếp tục sống cho đến khi mạng chung mà không vi phạm luật nhân quả, không tạo ra ác đức. Vậy có cách nào không?

Trả lời:

Tất cả người tu Thiền tông đã có công đức rồi cứ lo làm ăn, khi nào hết tuổi thọ học cho thông đường về Phật giới là đủ. Nhớ đừng tin vào bất cứ thứ gì ở trái đất này. Nếu muốn tạo công đức nhiều hay vô lượng thì tạo, đừng làm những chuyện như sau:

+ Một, đừng có làm sai Giáo lý Thiền tông.

+ Hai, khi đã được cấp bằng chứng nhận Thiền tông rồi là yên chí đợi ngày trở về Phật giới, lo học công thức cho thuộc là được.

+ Ba, còn nếu làm thêm bất cứ việc gì khác thì chắc chắn 100% không trở về Phật giới được, mà còn có thể vĩnh viễn không trở về Phật giới được.

+ Bốn, người tu Thiền tông nếu không trí tuệ, thì đừng có tu mà mang họa vào thân vĩnh viễn đó.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien