Episode 63

full
Published on:

2nd Aug 2023

Những người tu bị bệnh nặng là do gì

63 Những người tu bị bệnh nặng là do gì

Câu hỏi:

Những vị tu sĩ đang còn sống mà học trò tạc tượng để thờ nên sinh bệnh nặng. Ngoài lý do đó, những vị thầy kia bị bệnh nặng cũng do nghiệp phải không? Việc này có xảy ra với người tu không?

Trả lời:

Phải biết ở trái đất này là trái đất tự sinh ra nhân quả, làm gì thì bị nhân quả đó. Mang thân người bệnh là do tổng nghiệp gom lại mới bệnh. Trong đạo Phật, mỗi pháp môn có bài kinh sám hối, người nào sám hối chí thành thì nghiệp bệnh sẽ tan dần. Còn các vị tu sĩ:

- Một, tu đúng quyển Giáo lý của vị Giáo chủ dạy, thì hưởng nhân quả đúng.

- Hai, còn tu không đúng quyển Giáo lý của vị Giáo chủ dạy, thì bị nghiệp làm hoa báo hay xuống địa ngục. 

Vì vậy, Đức phật có dạy người tu theo đạo Phật phải là người có trí tuệ sáng suốt mới tu, còn không trí tuệ sáng suốt mà tu theo đạo Phật thì chắc chắn 100% tu sai, theo công thức nhân quả mà thọ nhận nghiệp. Chú ý, thế giới nhân quả này tu là bị nhân quả đó.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

63 Những người tu bị bệnh nặng là do gì

Câu hỏi:

Những vị tu sĩ đang còn sống mà học trò tạc tượng để thờ nên sinh bệnh nặng. Ngoài lý do đó, những vị thầy kia bị bệnh nặng cũng do nghiệp phải không? Việc này có xảy ra với người tu không?

Trả lời:

Phải biết ở trái đất này là trái đất tự sinh ra nhân quả, làm gì thì bị nhân quả đó. Mang thân người bệnh là do tổng nghiệp gom lại mới bệnh. Trong đạo Phật, mỗi pháp môn có bài kinh sám hối, người nào sám hối chí thành thì nghiệp bệnh sẽ tan dần. Còn các vị tu sĩ:

+ Một, tu đúng quyển Giáo lý của vị Giáo chủ dạy, thì hưởng nhân quả đúng.

+ Hai, còn tu không đúng quyển Giáo lý của vị Giáo chủ dạy, thì bị nghiệp làm hoa báo hay xuống địa ngục.

Vì vậy, Đức phật có dạy người tu theo đạo Phật phải là người có trí tuệ sáng suốt mới tu, còn không trí tuệ sáng suốt mà tu theo đạo Phật thì chắc chắn 100% tu sai, theo công thức nhân quả mà thọ nhận nghiệp. Chú ý, thế giới nhân quả này tu là bị nhân quả đó.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien