Episode 16

full
Published on:

23rd Sep 2023

Người nhút nhát rụt rè và người tự tin mạnh dạn là lý do gì

16 Người nhút nhát rụt rè và người tự tin mạnh dạn là lý do gì

Trò hỏi:

Trên thế gian có những người nhút nhát, rụt rè, nhưng cũng có những người tự tin và mạnh dạn. Tại sao 2 nhóm người này lại có bản tính như vậy?

Thầy trả lời:

Đây là cái nghiệp của người ta, bây giờ thế này nè trong con người mình 6 thứ tánh, nếu mà Thần nhập vô thì con không có sợ ai hết, nếu con sống với cái tánh Thánh thì con sống với tư cách con người, con sống tánh Tiên sống bằng trí tuệ, mà sống cái loài âm nó có nhiều cái loại, cái loại mà phá người ta, còn cái loại mà nó thụ động, chính cái thụ động này nếu nó nhập con là con rụt rè, chứ không gì khác hết.

Vì thế mà, nếu tu Thiền tông thì trước nhất thì con phải tu làm người trước, tu làm con người lo bản thân. Phải hiểu cái này, hiểu hết thì con mới tu Thiền tông được, còn nếu thiếu cơ bản của con người thì con sẽ hoàn toàn, an thấy có an nhàn nhưng mà con có trí tuệ con sống vững nhất, an nhàn mà không trí tuệ là con càng chết, an nhàn mà không trí tuệ nó rủ đi đâu đi đó thì chết, bởi là nói con người có 6 thứ tánh, nếu mà có 1 cái tánh phòng hờ là cô hồn nó nhào vô đó. Bây giờ con tu hay là không tu là do cái tánh thứ 7, cô hồn nó nhào vô đó. Tại sao ta phải tu, tại vì ban đêm nó mới tu, chứ ban ngày ta tu cái gì, ban ngày tôi đi, tôi thấy rõ ràng không có tu có sửa gì hết. Ban đêm đi tôi, tôi không biết làm sao tôi phải đi sửa từng bước chân một. 

Đó, mình phải hiểu cái căn bản này. Bởi vì, thế giới này là âm dương, dương không tu, mà âm mới là tu, âm là tối mà, tối thì con mới rọi đèn con đi, chớ tối mà con không rọi đèn làm sao con dám đi. Còn dương ban ngày có cần rọi đèn không? Không cần, phải hiểu thế giới âm dương, sống dương không lo gì hết, sống âm phải làm, phải tìm hiểu, tìm hiểu là tu, phải hiểu căn bản này thì mới hiểu cái thế giới này.

Còn bây giờ Thiền tông nó đưa cho mình cái đuốc sáng trưng rồi đó, không có tu gì ở đây, nó giải thích hết rồi, khỏi tu. Muốn về, tạo công đức về, muốn lên Trời tạo phước đức lên Trời. Đó, phải hiểu căn bản này thôi.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien