Episode 15

full
Published on:

23rd Sep 2023

Cô hồn trú trong thân người có phải là bị nhập xác không

15 Cô hồn trú trong thân người có phải là bị nhập xác không

Trò hỏi:

Một người tu theo Thiền tông, mà bị cô hồn trú trong thân người, thì trường hợp này có giống như là bị cô hồn nhập xác hay không? Nếu cô hồn này không phá Thiền tông hay gây xào xáo trong gia đình thì người đó có phạm tội gì hay không, và có được trở về Phật giới hay không?

Thầy trả lời:

Bây giờ thế gian này đó, mạnh được yếu thua, cô hồn nó phá, nhưng mà tại mình đối trị thì mình thua nó, phá tao cho mày phá luôn, mày muốn làm cái gì làm, việc của mình mình làm, nó thấy nó chán à, nói hoài.

Giống như bây giờ, tụi con tu Thiền tông đi, ai nói gì nó chửi, nó nói đã không được thì nó bỏ, nó đi. Còn nếu con phản ứng lại thì coi chừng, tại người ta không có hiểu, người ta mới đối trị, chứ sự thật thế giới này bão, mưa thì nó phải ướt, còn muốn không ướt, mặc áo mưa vô nó không ướt, chứ đừng đứng đó tranh cãi lại với ông mưa này, không được. 

Thế giới âm dương, âm nó mạnh thì nó thắng mình, mình tu ở đây là tu dương, tu bằng sự thật, mà giờ mình cứ thấy mình sợ, mình chấp nó là kể như mình thua nó. Hiểu căn bản này thì mới tu Thiền tông được, chứ đừng có đối trị bất cứ cái gì hết, mình hiểu sự thật nó là vậy.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien