Episode 54

full
Published on:

17th Jul 2022

Người học Thiền tông bình thường có thể kiến tánh không

54 Người học Thiền tông bình thường có thể kiến tánh không

Trò hỏi 1/3:

1 người học Thiền tông theo nguyên tắc “bình thường là đúng”, nếu họ bỏ chuyện thế gian, tri kiến bất lập tri, không nghĩ tưởng theo cảnh trần. Chỉ có lo cho gia đình, lo cho tổ quốc và tạo công đức. Thì người này có may mắn được kiến tánh không, thưa Bác?

Thầy trả lời:

Đúng thì dễ kiến tánh lắm. Có nghĩa là, cái kiến tánh là tại mình chấp nên nó không thấy thôi. Nếu mà con đừng có chấp, cứ sống trong cái bình thường hoài thì có 1 ngày nó sẽ lộ ra, kiến tánh. Những người không kiến tánh là do cái chấp, cái chấp ngã. Chấp ngã là do cái điện từ âm nó phủ dày quá. Còn con đừng kiến chấp, đừng có tính gì hết đó, thì tự nhiên có 1 ngày nào tự nhiên nó thấy, thấy bằng cái này. Nhưng mà mình thấy mình biết thôi, lúc đó mình giải mã được hết không có lo gì hết. Ai hỏi gì trả lời cái nấy được, đó là kiến tánh đó

Nhớ là kiến tánh này nó có 2 cái loại:

Kiến tánh PHẬT

Kiến tánh THÁNH.

Kiến tánh Thánh là ai? Là mấy cái người mà nhập vong. Nói này kia nọ gọi là kiến tánh Thánh. Phải không? Trên mạng nói là tôi thành này tôi thành kia là kiến tánh Thánh.

Còn kiến tánh Phật là do cái tánh Phật mình thấy ra. Phải chú ý cái chỗ này nè. Vì thế, có nhiều người nói tôi kiến tánh, mà họ không biết họ kiến tánh gì. Họ thấy họ tưởng họ thấy cái cõi âm là họ kiến tánh, không phải vậy. Thấy cõi âm là cái người âm nó nhập vô, cái tần số chung với người ta nên thấy vậy thôi. Rồi sau đó mình cũng sẽ thành người âm với người ta luôn. Chết chỗ đó đó.

Trò hỏi 2/3:

Kiến tánh của người tu Thiền tông bình thường có khác gì với kiến tánh của 1 vị Tổ không ạ?

Thầy trả lời:

Nếu mà con kiến tánh Phật người bình thường thì ngang hàng với 1 ông Tổ. Nhưng mà ông Tổ thì có cái nhiệm vụ dẫn mạch nguồn Thiền, còn mình thì không có cái nhiệm vụ này. Là chỉ biết vậy thôi. 

Giống như con tốt nghiệp đại học mà con đi phụ trách 1 cái ngành nghề nào của nhà nước đó, thì nó có giá trị hơn. Còn tốt nghiệp đại học nhưng con không làm gì hết, thì cũng là 1 sĩ tử bình thường thôi. Nếu con phụ trách cái nghề, thì nó có giá trị hơn. Thì ông Tổ ông kiến tánh ông có nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền thì nó khác. Còn mình đây kiến tánh, tất cả những người mà truyền thiền là họ kiến tánh hết đó. Nhưng mà kiến tánh thì tôi nói là chỉ có 3% thôi, mà mấy phần trăm kia là họ ăn theo. 

Nhưng mà ăn theo nhưng đừng kiến chấp thì đi về được. Bởi khi truyền thiền người ta dặn là 12 cái phần đó. 12 phần ở lại là do có cái kiến chấp trong đó. Thiền tông nó rất dễ tu nhưng mà rất nguy hiểm. Bởi vì nó nguy hiểm là cái chỗ mình không hiểu là nó sai chỗ nào, là mình chết. Mà khi mà đưa ra hành lễ rồi nó thấy là nó không cho về, nó không cho mình đi đó, coi chừng cái chỗ đó. 

Trò hỏi 3/3:

Người kiến tánh có phải được chính vị Phật giúp đỡ mới kiến tánh được phải không ạ, hay đó là người phải giữ nhiệm vụ của Phật giao mới được kiến tánh?

Thầy trả lời:

Kiến tánh này nó có 2 cái loại. Bất cứ người nào kiến tánh rồi mà được ông Phật giao nhiệm vụ nó khác. Còn kiến tánh mà không giao nhiệm vụ là tự mình ngộ rồi mình giải mã để mình giúp người ta để mình tạo công đức thôi. 

Còn những người kiến tánh mà phải đi theo cái lệnh của ông Phật đó thì đi theo cái dòng Thiền tông, đi theo cái lệnh của ông Phật. Ông Phật ông đi theo từng ngày từng giờ ông giúp mình đó. Mà mấy cái đó chỉ cho mấy ông Tổ thôi. Còn ở đây mà nhiều người họ ngộ thiền đó, kiểu như họ tự túc đó, rồi họ hiểu, họ tìm cách để họ nói cho người khác nghe, họ có công đức. 

Còn nếu mà kiến tánh mà có nhiệm vụ là do Phật phải kè mình thì mới làm được. Còn nếu mà không kè mình, mình coi chừng mình chết. Giống như đứa nhỏ chạy xe máy mà không biết chạy phải có người lớn kèm theo, không kèm theo, thả là té liền.

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

54 Người học Thiền tông bình thường có thể kiến tánh không

Trò hỏi 1/3:

1 người học Thiền tông theo nguyên tắc “bình thường là đúng”, nếu họ bỏ chuyện thế gian, tri kiến bất lập tri, không nghĩ tưởng theo cảnh trần. Chỉ có lo cho gia đình, lo cho tổ quốc và tạo công đức. Thì người này có may mắn được kiến tánh không, thưa Bác?

Thầy trả lời:

Đúng thì dễ kiến tánh lắm. Có nghĩa là, cái kiến tánh là tại mình chấp nên nó không thấy thôi. Nếu mà con đừng có chấp, cứ sống trong cái bình thường hoài thì có 1 ngày nó sẽ lộ ra, kiến tánh. Những người không kiến tánh là do cái chấp, cái chấp ngã. Chấp ngã là do cái điện từ âm nó phủ dày quá. Còn con đừng kiến chấp, đừng có tính gì hết đó, thì tự nhiên có 1 ngày nào tự nhiên nó thấy, thấy bằng cái này. Nhưng mà mình thấy mình biết thôi, lúc đó mình giải mã được hết không có lo gì hết. Ai hỏi gì trả lời cái nấy được, đó là kiến tánh đó.

Nhớ là kiến tánh này nó có 2 cái loại:

Kiến tánh PHẬT

Kiến tánh THÁNH.

Kiến tánh Thánh là ai? Là mấy cái người mà nhập vong. Nói này kia nọ gọi là kiến tánh Thánh. Phải không? Trên mạng nói là tôi thành này tôi thành kia là kiến tánh Thánh.

Còn kiến tánh Phật là do cái tánh Phật mình thấy ra. Phải chú ý cái chỗ này nè. Vì thế, có nhiều người nói tôi kiến tánh, mà họ không biết họ kiến tánh gì. Họ thấy họ tưởng họ thấy cái cõi âm là họ kiến tánh, không phải vậy. Thấy cõi âm là cái người âm nó nhập vô, cái tần số chung với người ta nên thấy vậy thôi. Rồi sau đó mình cũng sẽ thành người âm với người ta luôn. Chết chỗ đó đó.

Trò hỏi 2/3:

Kiến tánh của người tu Thiền tông bình thường có khác gì với kiến tánh của 1 vị Tổ không ạ?

Thầy trả lời:

Nếu mà con kiến tánh Phật người bình thường thì ngang hàng với 1 ông Tổ. Nhưng mà ông Tổ thì có cái nhiệm vụ dẫn mạch nguồn Thiền, còn mình thì không có cái nhiệm vụ này. Là chỉ biết vậy thôi.

Giống như con tốt nghiệp đại học mà con đi phụ trách 1 cái ngành nghề nào của nhà nước đó, thì nó có giá trị hơn. Còn tốt nghiệp đại học nhưng con không làm gì hết, thì cũng là 1 sĩ tử bình thường thôi. Nếu con phụ trách cái nghề, thì nó có giá trị hơn. Thì ông Tổ ông kiến tánh ông có nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền thì nó khác. Còn mình đây kiến tánh, tất cả những người mà truyền thiền là họ kiến tánh hết đó. Nhưng mà kiến tánh thì tôi nói là chỉ có 3% thôi, mà mấy phần trăm kia là họ ăn theo.

Nhưng mà ăn theo nhưng đừng kiến chấp thì đi về được. Bởi khi truyền thiền người ta dặn là 12 cái phần đó. 12 phần ở lại là do có cái kiến chấp trong đó. Thiền tông nó rất dễ tu nhưng mà rất nguy hiểm. Bởi vì nó nguy hiểm là cái chỗ mình không hiểu là nó sai chỗ nào, là mình chết. Mà khi mà đưa ra hành lễ rồi nó thấy là nó không cho về, nó không cho mình đi đó, coi chừng cái chỗ đó.

Trò hỏi 3/3:

Người kiến tánh có phải được chính vị Phật giúp đỡ mới kiến tánh được phải không ạ, hay đó là người phải giữ nhiệm vụ của Phật giao mới được kiến tánh?

Thầy trả lời:

Kiến tánh này nó có 2 cái loại. Bất cứ người nào kiến tánh rồi mà được ông Phật giao nhiệm vụ nó khác. Còn kiến tánh mà không giao nhiệm vụ là tự mình ngộ rồi mình giải mã để mình giúp người ta để mình tạo công đức thôi.

Còn những người kiến tánh mà phải đi theo cái lệnh của ông Phật đó thì đi theo cái dòng Thiền tông, đi theo cái lệnh của ông Phật. Ông Phật ông đi theo từng ngày từng giờ ông giúp mình đó. Mà mấy cái đó chỉ cho mấy ông Tổ thôi. Còn ở đây mà nhiều người họ ngộ thiền đó, kiểu như họ tự túc đó, rồi họ hiểu, họ tìm cách để họ nói cho người khác nghe, họ có công đức.

Còn nếu mà kiến tánh mà có nhiệm vụ là do Phật phải kè mình thì mới làm được. Còn nếu mà không kè mình, mình coi chừng mình chết. Giống như đứa nhỏ chạy xe máy mà không biết chạy phải có người lớn kèm theo, không kèm theo, thả là té liền.

:

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
TAN DIEU ZEN PAGODA
VIETNAMESE ZEN ZONG
PRACTICE THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
- Website:
https://thientongmt.com
https://thientong.com
https://zenzongmt.com
- Phone: (+84) 916 01 66 27
- Email: thientongmt@gmail.com