Episode 55

full
Published on:

17th Jul 2022

Tánh Phật sau khi chui ra khỏi đỉnh đầu, phát ra tiếng, tiếng này có được gọi là Pháp trần

55 Tánh Phật sau khi chui ra khỏi đỉnh đầu, phát ra tiếng, tiếng này có được gọi là Pháp trần

Trò hỏi:

Tánh Phật sau khi chui ra khỏi đỉnh đầu thì phát ra tiếng, cái tiếng này có được gọi là pháp trần hay không ạ?

Thầy trả lời:

Bây giờ cái pháp trần là cái gì? Con sống con có tứ đại thì con nói bằng cái cổ họng tứ đại. Mà khi nó ra thì cái tiếng đó nó nói trong cái cổ họng của trung ấm thân, nó nói bằng điện từ. Đó gọi là Pháp trần. Pháp là tiếng nói, trần là nhỏ. Tiếng nói nhỏ, giải thích là tiếng nói nhỏ trong cổ họng khi con mang thân tứ đại. Tiếng nói nhỏ khi con mang trung ấm thân bằng điện từ. Con vẫn nói. 

Nhưng mà cái tiếng nói của trung ấm thân đó, thì tất cả các cõi âm nó nghe hết. Còn cái thân tứ đại khó nghe lắm. Bởi vì thân tứ đại nó còn nặng nề nó khó. Vì thế mà tất cả cõi vô hình nó liên lạc, nói chuyện nhau rất dễ. Là cái chỗ này.

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

55 Tánh Phật sau khi chui ra khỏi đỉnh đầu, phát ra tiếng, tiếng này có được gọi là Pháp trần

Trò hỏi:

Tánh Phật sau khi chui ra khỏi đỉnh đầu thì phát ra tiếng, cái tiếng này có được gọi là pháp trần hay không ạ?

Thầy trả lời:

Bây giờ cái pháp trần là cái gì? Con sống con có tứ đại thì con nói bằng cái cổ họng tứ đại. Mà khi nó ra thì cái tiếng đó nó nói trong cái cổ họng của trung ấm thân, nó nói bằng điện từ. Đó gọi là Pháp trần. Pháp là tiếng nói, trần là nhỏ. Tiếng nói nhỏ, giải thích là tiếng nói nhỏ trong cổ họng khi con mang thân tứ đại. Tiếng nói nhỏ khi con mang trung ấm thân bằng điện từ. Con vẫn nói.

Nhưng mà cái tiếng nói của trung ấm thân đó, thì tất cả các cõi âm nó nghe hết. Còn cái thân tứ đại khó nghe lắm. Bởi vì thân tứ đại nó còn nặng nề nó khó. Vì thế mà tất cả cõi vô hình nó liên lạc, nói chuyện nhau rất dễ. Là cái chỗ này.

:

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
TAN DIEU ZEN PAGODA
VIETNAMESE ZEN ZONG
PRACTICE THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
- Website:
https://thientongmt.com
https://thientong.com
https://zenzongmt.com
- Phone: (+84) 916 01 66 27
- Email: thientongmt@gmail.com