Episode 53

full
Published on:

17th Jul 2022

Không kiến tánh có nên lập Thiền tông thất Lời khuyên đối với người lập Thiền tông thất mà chưa kiến tánh

53 Không kiến tánh có nên lập Thiền tông thất, lời khuyên đối với người lập Thiền tông thất mà chưa kiến tánh

Trò hỏi:

Dạ thưa Bác, người muốn đứng ra giải đáp Thiền tông phải là người có TÂM - TÀI - LỰC. Tâm nghĩa là phải kiến tánh. Vậy người đứng đầu Thiền tông thất đó nếu như không đủ Tâm - Tài - Lực thì sẽ bị dính vào cái thất, cái danh Thiền gia. Cho nên con nghĩ đã không kiến tánh thì đừng nên lập Thiền tông thất, chứ không là sẽ không giải thoát được. Phải không, thưa Bác?

Thầy trả lời:

Cái Thiền tông thất đó, thì trong nguyên tắc người nào Kiến tánh thì mới quản lý cái này. Đúng. 

Còn bây giờ cái Thiền tông thất đó thì Đức Phật mới cho thế này nè. Cách cái chỗ công bố Huyền ký ra 100 cây số thì được quyền lập cái Thiền tông thất, tụ họp anh em lại để làm cái điểm trung gian. 

Giống như bây giờ nè. Khi nào mà cái chùa Thiền tông Tân Diệu nó ổn định lại, thì cái nơi nào muốn tập trung lại để hỏi câu hỏi để hỏi đó thì, ví dụ miền trung vô đây nó xa quá, thì được quyền ở đó đặt câu hỏi trực tiếp. Kêu bằng cầu truyền hình với Ban quản trị. 

Nhớ là cái thất không được quyền giải đáp. Mà nếu muốn giải đáp anh phải được người ta cấp cho 1 cái bằng anh là 1 Thiền tông sư, được truyền bí kíp Thiền tông giống như đây nè, Bác đeo cái bảng truyền thừa bí kíp. Người ta phải cấp cho cái bằng này mới được. Nếu không thì không được. Nếu không có bảng này thì chỉ kêu bằng nhiệt tình thôi, không được quyền giải đáp.

Trò hỏi:

Thưa Bác, khi 1 người lập ra Thiền tông thất thì tổ chức hoạt động người đó sẽ phải hướng dẫn, giải đáp cho những người vào sau. Thì cái ngã mạn, kiến chấp Ta là người đi trước, Ta có cái bảng gỗ. Rất dễ bị Ma Vương chi phối. Mà người đó thì chưa kiến tánh, tánh Phật chưa mở ra thì người đó rất dễ bị cô hồn chi phối, dễ rơi vào cái tưởng mà lạc đường. Xin Bác cho con hỏi có 1 lời khuyên thật sự nào cho người lập ra Thiền tông thất hay không nếu như bản thân họ chưa kiến tánh ạ?

Thầy trả lời:

Nếu chưa kiến tánh, lập ra được, với điều kiện để quy tụ, tập họp anh em hỏi thôi, đừng có nói gì hết, nếu mà nói thì nó theo giảng sư rồi phải không, thì không được. Thì gọi là tập họp để có 1 cái nơi. Nhưng mà có 1 điều như thế này nè. Nguyên tắc an ninh, phải xin phép chính quyền, tập họp 5 người là phải xin phép rồi đó. Nếu địa phương nào dễ dãi, thì về nguyên tắc, 1 cái thất là phải 10 người. Thì phải xin phép chính quyền, người ta có đồng ý không? 

Hơn nữa, nếu mà lập ra cái này thì chùa Tân Diệu phải hợp pháp mới được. Mà bây giờ chùa Tân Diệu mới đăng ký hoạt động theo địa phương chứ không phải cho loan đi ra chỗ khác. Thành ra giờ muốn lập cũng không được. Đợi khi nào chùa Tân Diệu được nhà nước cho thành lập là 1 cái Đạo thì được. Thì ở đây người ta mới đóng cái dấu cho làm chi nhánh ở đâu đó, thì là Thiền thất chứ không phải là cái chùa. Nếu là cái chùa thứ 2 là không được. Mà chi nhánh là cái thất thôi, cái thất là cái nhà để tập họp để hỏi thôi, hoặc là truyền thiền. Có thể truyền tại chỗ được, cầu truyền hình truyền tại chỗ được. Là được cái chỗ này.

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

53 Không kiến tánh có nên lập Thiền tông thất, lời khuyên đối với người lập Thiền tông thất mà chưa kiến tánh

Trò hỏi:

Dạ thưa Bác, người muốn đứng ra giải đáp Thiền tông phải là người có T M - TÀI - LỰC. Tâm nghĩa là phải kiến tánh. Vậy người đứng đầu Thiền tông thất đó nếu như không đủ Tâm - Tài - Lực thì sẽ bị dính vào cái thất, cái danh Thiền gia. Cho nên con nghĩ đã không kiến tánh thì đừng nên lập Thiền tông thất, chứ không là sẽ không giải thoát được. Phải không, thưa Bác?

Thầy trả lời:

Cái Thiền tông thất đó, thì trong nguyên tắc người nào Kiến tánh thì mới quản lý cái này. Đúng.

Còn bây giờ cái Thiền tông thất đó thì Đức Phật mới cho thế này nè. Cách cái chỗ công bố Huyền ký ra 100 cây số thì được quyền lập cái Thiền tông thất, tụ họp anh em lại để làm cái điểm trung gian.

Giống như bây giờ nè. Khi nào mà cái chùa Thiền tông Tân Diệu nó ổn định lại, thì cái nơi nào muốn tập trung lại để hỏi câu hỏi để hỏi đó thì, ví dụ miền trung vô đây nó xa quá, thì được quyền ở đó đặt câu hỏi trực tiếp. Kêu bằng cầu truyền hình với Ban quản trị.

Nhớ là cái thất không được quyền giải đáp. Mà nếu muốn giải đáp anh phải được người ta cấp cho 1 cái bằng anh là 1 Thiền tông sư, được truyền bí kíp Thiền tông giống như đây nè, Bác đeo cái bảng truyền thừa bí kíp. Người ta phải cấp cho cái bằng này mới được. Nếu không thì không được. Nếu không có bảng này thì chỉ kêu bằng nhiệt tình thôi, không được quyền giải đáp.

Trò hỏi:

Thưa Bác, khi 1 người lập ra Thiền tông thất thì tổ chức hoạt động người đó sẽ phải hướng dẫn, giải đáp cho những người vào sau. Thì cái ngã mạn, kiến chấp Ta là người đi trước, Ta có cái bảng gỗ. Rất dễ bị Ma Vương chi phối. Mà người đó thì chưa kiến tánh, tánh Phật chưa mở ra thì người đó rất dễ bị cô hồn chi phối, dễ rơi vào cái tưởng mà lạc đường. Xin Bác cho con hỏi có 1 lời khuyên thật sự nào cho người lập ra Thiền tông thất hay không nếu như bản thân họ chưa kiến tánh ạ?

Thầy trả lời:

Nếu chưa kiến tánh, lập ra được, với điều kiện để quy tụ, tập họp anh em hỏi thôi, đừng có nói gì hết, nếu mà nói thì nó theo giảng sư rồi phải không, thì không được. Thì gọi là tập họp để có 1 cái nơi. Nhưng mà có 1 điều như thế này nè. Nguyên tắc an ninh, phải xin phép chính quyền, tập họp 5 người là phải xin phép rồi đó. Nếu địa phương nào dễ dãi, thì về nguyên tắc, 1 cái thất là phải 10 người. Thì phải xin phép chính quyền, người ta có đồng ý không?

Hơn nữa, nếu mà lập ra cái này thì chùa Tân Diệu phải hợp pháp mới được. Mà bây giờ chùa Tân Diệu mới đăng ký hoạt động theo địa phương chứ không phải cho loan đi ra chỗ khác. Thành ra giờ muốn lập cũng không được. Đợi khi nào chùa Tân Diệu được nhà nước cho thành lập là 1 cái Đạo thì được. Thì ở đây người ta mới đóng cái dấu cho làm chi nhánh ở đâu đó, thì là Thiền thất chứ không phải là cái chùa. Nếu là cái chùa thứ 2 là không được. Mà chi nhánh là cái thất thôi, cái thất là cái nhà để tập họp để hỏi thôi, hoặc là truyền thiền. Có thể truyền tại chỗ được, cầu truyền hình truyền tại chỗ được. Là được cái chỗ này.

:

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
TAN DIEU ZEN PAGODA
VIETNAMESE ZEN ZONG
PRACTICE THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
- Website:
https://thientongmt.com
https://thientong.com
https://zenzongmt.com
- Phone: (+84) 916 01 66 27
- Email: thientongmt@gmail.com