Episode 52

full
Published on:

17th Jul 2022

Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy cho các đệ tử thành Phật

52 Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy cho các đệ tử thành Phật

Trò hỏi:

Ông Nguyễn Nhân cho tôi biết: Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy cho các đệ tử và Phật tử tu thành Phật?

Thầy trả lời:

Bây giờ ông suy nghĩ nè, cái thời Đức Phật thời đồ đồng, nấu bằng cái nồi đồng chứ đâu có điện đâu, thì nói cái này nó không chịu nó không nghe. 

Ông Phật ông giảng ông nói bây giờ trời sấm sét là do điện âm dương nó nẹt. Đệ tử ông nói: Đạo Bà La Môn nói ông Thượng đế đó, ông điên hả, ông Thượng đế làm. Ông Phật nói sao? Nói: Thôi, mày tin Thượng đế, thôi tao không dạy nổi, để tao giao cho cái thời văn minh nói nó nghe. Chứ nó điện trên không gian nó nẹt nhau nó thành điện, mà dạy cho môn đồ ông, chửi ông, nó nói ông điên. 

Sướng không? Rồi sao? Ông nói: Thôi, không được thì tao sẽ giao cho mấy cái ông văn minh biết, ông văn minh nó hiểu mới dạy được.

Vì thế mà, cái Thiền tông này là phải đợi cho người văn minh. Nhưng mà văn minh 10 người, nó chửi hết 9 người rồi, còn có 1 ông khen thôi. Chính bữa nay ông là tuy chửi nhưng mà có Công đức, có nhưng mà có Công đức. Chưa có ai tạo Công đức kiểu này. Còn hơn Đề Bà Đạt Đa ngày xưa chửi Đức Phật nữa. Chính ông hỏi cái này thì tất cả được phát lên thì người ta sẽ hiểu. Tuy hỏi vậy nhưng mà được giải đáp rất rõ ràng, thầy có Công đức vô lượng. Yên chí đi, đừng có lo. 

Người tham vấn:

Vậy, tôi xin cảm ơn ông đã giải thích những câu hỏi của tôi rất là thuận lý. Vậy, từ nay tôi xin làm đệ tử của ông, ông có chịu không?

Thầy trả lời:

Không, không dám. Bây giờ đó, tôi cũng có tánh Phật, thầy cũng có tánh Phật là bằng nhau, làm đệ tử cái gì? Không được. Huynh- đệ được, ok. Huynh- đệ được. Lớn hơn tôi, tôi kêu bằng sư huynh, nhỏ hơn tôi tôi kêu bằng sư đệ. Tôi không đệ tử, đây tôi không xài đệ tử.

Ở đây, anh em nên nhớ là tất cả người đến đây hỏi, nếu hỏi tôi lớn kêu bác Nhân- chú Nhân, lớn hơn chút là anh Nhân- em Nhân gì đó thôi, chứ không có cái vụ ở đây không có cái vụ thầy- trò. Nhớ là không có thầy- trò nha. Thiền tông không chơi cái vụ đó. Bởi vì cái danh từ đó là nó nằm cho cái tổ chức của đạo Phật, còn cái này- đây nó không phải là cái tổ chức, nó là độc lập.

Cái đạo Thiền tông độc lập ra đời duy nhất ở Việt Nam có cái chùa thôi nha, không có cái chùa thứ hai. Trên thế giới không có cái chùa thứ hai. Thiền tông không được quyền phát triển cái chùa thứ hai. Chùa thứ hai là bắt đầu nó làm tầm bậy nói tầm bậy, rồi là khúc đó đi xuống- xuống Hỏa ngục đó.

Vô Thiền tông rất nguy hiểm, vô đúng thì về, vô sai không xuống Địa ngục mà xuống Hỏa ngục, nó đi vô cái tầng 19 đó, mà trong kinh gọi là Hầm lửa lớn đó, rồi ở trong kinh Đức Phật nói đúng ra là Hầm 10 tỷ, là vì trái đất này 10 tỷ nó mới rã, vô đó nó rã rồi nó rã rồi đi ra, ông thần nói "mày còn ở trong đó, đi qua trái đất khác". Nghe không?

Giờ thôi, cám ơn. Nhưng mà tôi không dám nhận nha, không nhận làm đệ tử nha, mà tôi gọi là huynh- đệ thôi.

Người tham vấn:

Vậy cuối cùng, tôi xin chúc ông sức khỏe dồi dào để truyền bá chánh pháp của Như Lai cho thế hệ mai sau!

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn ông rất nhiều!

Thầy trả lời:

Rồi, thôi, cám ơn Đại đức vô lượng! Tôi nói là Đại đức vô lượng. Cám ơn Đại đức vô lượng đã hỏi những câu hỏi gặt hái Công đức vô lượng. Thấy không? Rồi. Mai mốt đó, tìm đi, tìm những câu hỏi thật hay lại đây, tìm cho thêm mớ nữa. Rồi chừng nào mà ấy, ông Thích Ca sẽ đến rước ông về, đến đây rước về.

Chịu không?

Khi mãn đó, khi lớn ông Thích Ca đến rước về.

Người tham vấn:

Tôi chịu.

Thầy trả lời:

Rồi, cám ơn!

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

52 Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy cho các đệ tử thành Phật

Trò hỏi:

Ông Nguyễn Nhân cho tôi biết: Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy cho các đệ tử và Phật tử tu thành Phật?

Thầy trả lời:

Bây giờ ông suy nghĩ nè, cái thời Đức Phật thời đồ đồng, nấu bằng cái nồi đồng chứ đâu có điện đâu, thì nói cái này nó không chịu nó không nghe.

Ông Phật ông giảng ông nói bây giờ trời sấm sét là do điện âm dương nó nẹt. Đệ tử ông nói: Đạo Bà La Môn nói ông Thượng đế đó, ông điên hả, ông Thượng đế làm. Ông Phật nói sao? Nói: Thôi, mày tin Thượng đế, thôi tao không dạy nổi, để tao giao cho cái thời văn minh nói nó nghe. Chứ nó điện trên không gian nó nẹt nhau nó thành điện, mà dạy cho môn đồ ông, chửi ông, nó nói ông điên.

Sướng không? Rồi sao? Ông nói: Thôi, không được thì tao sẽ giao cho mấy cái ông văn minh biết, ông văn minh nó hiểu mới dạy được.

Vì thế mà, cái Thiền tông này là phải đợi cho người văn minh. Nhưng mà văn minh 10 người, nó chửi hết 9 người rồi, còn có 1 ông khen thôi. Chính bữa nay ông là tuy chửi nhưng mà có Công đức, có nhưng mà có Công đức. Chưa có ai tạo Công đức kiểu này. Còn hơn Đề Bà Đạt Đa ngày xưa chửi Đức Phật nữa. Chính ông hỏi cái này thì tất cả được phát lên thì người ta sẽ hiểu. Tuy hỏi vậy nhưng mà được giải đáp rất rõ ràng, thầy có Công đức vô lượng. Yên chí đi, đừng có lo.

Người tham vấn:

Vậy, tôi xin cảm ơn ông đã giải thích những câu hỏi của tôi rất là thuận lý. Vay, từ nay tôi xin làm đệ tử của ông, ông có chịu không?

Thầy trả lời:

Không, không dám. Bây giờ đó, tôi cũng có tánh Phật, thầy cũng có tánh Phật là bằng nhau, làm đệ tử cái gì? Không được. Huynh- đệ được, ok. Huynh- đệ được. Lớn hơn tôi, tôi kêu bằng sư huynh, nhỏ hơn tôi tôi kêu bằng sư đệ. Tôi không đệ tử, đây tôi không xài đệ tử.

Ở đây, anh em nên nhớ là tất cả người đến đây hỏi, nếu hỏi tôi lớn kêu bác Nhân- chú Nhân, lớn hơn chút là anh Nhân- em Nhân gì đó thôi, chứ không có cái vụ ở đây không có cái vụ thầy- trò. Nhớ là không có thầy- trò nha. Thiền tông không chơi cái vụ đó. Bởi vì cái danh từ đó là nó nằm cho cái tổ chức của đạo Phật, còn cái này- đây nó không phải là cái tổ chức, nó là độc lập.

Cái đạo Thiền tông độc lập ra đời duy nhất ở Việt Nam có cái chùa thôi nha, không có cái chùa thứ hai. Trên thế giới không có cái chùa thứ hai. Thiền tông không được quyền phát triển cái chùa thứ hai. Chùa thứ hai là bắt đầu nó làm tầm bậy nói tầm bậy, rồi là khúc đó đi xuống- xuống Hỏa ngục đó.

Vô Thiền tông rất nguy hiểm, vô đúng thì về, vô sai không xuống Địa ngục mà xuống Hỏa ngục, nó đi vô cái tầng 19 đó, mà trong kinh gọi là Hầm lửa lớn đó, rồi ở trong kinh Đức Phật nói đúng ra là Hầm 10 tỷ, là vì trái đất này 10 tỷ nó mới rã, vô đó nó rã rồi đi ra, ông thần nói "mày còn ở trong đó, đi qua trái đất khác". Nghe không?

Giờ thôi, cám ơn. Nhưng mà tôi không dám nhận nha, không nhận làm đệ tử nha, mà tôi gọi là huynh- đệ thôi.

Người tham vấn:

Vậy cuối cùng, tôi xin chúc ông sức khỏe dồi dào để truyền bá chánh pháp của Như Lai cho thế hệ mai sau!

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn ông rất nhiều!

Thầy trả lời:

Rồi, thôi, cám ơn Đại đức vô lượng! Tôi nói là Đại đức vô lượng. Cám ơn Đại đức vô lượng đã hỏi những câu hỏi gặt hái Công đức vô lượng. Thấy không? Rồi. Mai mốt đó, tìm đi, tìm những câu hỏi thật hay lại đây, tìm cho thêm mớ nữa. Rồi chừng nào mà ấy, ông Thích Ca sẽ đến rước ông về, đến đây rước về.

Chịu không?

Khi mãn đó, khi lớn ông Thích Ca đến rước về.

Người tham vấn:

Tôi chịu.

Thầy trả lời:

Rồi, cám ơn!

:

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
TAN DIEU ZEN PAGODA
VIETNAMESE ZEN ZONG
PRACTICE THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
- Website:
https://thientongmt.com
https://thientong.com
https://zenzongmt.com
- Phone: (+84) 916 01 66 27
- Email: thientongmt@gmail.com