Episode 29

full
Published on:

30th Sep 2022

Người có công đức nhưng không ham muốn về Phật giới thì công đức này sẽ thế nào

29 Người có công đức nhưng không ham muốn về Phật giới thì công đức này sẽ thế nào

Trò hỏi:

Những người có công đức nhưng họ không thuộc đường về Phật giới hoặc họ không ham muốn về Phật giới. Vậy, công đức của những người này còn hay mất và sử dụng như thế nào? Xin giải thích cho chúng tôi hiểu ạ!

Thầy trả lời:

Công đức của những người này chỉ bị bôi đen thôi. Vị thần quản lý trình với Ban thần thực thi nhân quả cho đi theo nhân quả mà người này ham muốn, còn công đức được bôi đen lưu ở Như Lai Tàng.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

29 Người có công đức nhưng không ham muốn về Phật giới thì công đức này sẽ thế nào

Trò hỏi:

Những người có công đức nhưng họ không thuộc đường về Phật giới hoặc họ không ham muốn về Phật giới. Vậy, công đức của những người này còn hay mất và sử dụng như thế nào? Xin giải thích cho chúng tôi hiểu ạ!

Thầy trả lời:

Công đức của những người này chỉ bị bôi đen thôi. Vị thần quản lý trình với Ban thần thực thi nhân quả cho đi theo nhân quả mà người này ham muốn, còn công đức được bôi đen lưu ở Như Lai Tàng.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien