Episode 28

full
Published on:

30th Sep 2022

Nếu có 10 người được truyền thiền thì cả 10 người này sẽ về phật giới hết không

28 Nếu có 10 người được truyền thiền thì cả 10 người này sẽ về Phật giới hết không

Trò hỏi:

Trong Thiền tông nói cứ 100 người truyền thiền, chỉ có từ 3-5 người được về Phật giới mà thôi. Ví dụ như trong buổi truyền thiền có 10 người công đức bằng nhau. Vậy 10 người này có về Phật giới hết không ạ?

Thầy trả lời:

Nếu 10 người này thực hiện thật đúng 100% như lời dặn dò đường trở về Phật giới, thì trở về Phật giới hết được.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

28 Nếu có 10 người được truyền thiền thì cả 10 người này sẽ về Phật giới hết không

Trò hỏi:

Trong Thiền tông nói cứ 100 người truyền thiền, chỉ có từ 3-5 người được về Phật giới mà thôi. Ví dụ như trong buổi truyền thiền có 10 người công đức bằng nhau. Vậy 10 người này có về Phật giới hết không ạ?

Thầy trả lời:

Nếu 10 người này thực hiện thật đúng 100% như lời dặn dò đường trở về Phật giới, thì trở về Phật giới hết được.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien