Episode 13

full
Published on:

3rd May 2024

Kim thân phật siêu nhỏ tạo nghiệp đi luân hồi vào các loài trong tam giới

13 Kim thân phật siêu nhỏ tạo nghiệp đi luân hồi vào các loài trong tam giới

Trò hỏi:

Ý 1: Con người là trung tâm tạo nghiệp, để đi luân hồi trong lục đạo phải không?

Ý 2: Vậy tại sao lại nói: Trời, Thần, Người, Ngạ quỷ, Súc sanh, Địa ngục muôn đời là Trời, Thần, Người, Ngạ quỷ, Súc sanh, Địa ngục?

Ý 3: Vậy có phải là con người đi luân hồi không, hay chính Kim Thân Phật siêu nhỏ mới là người đi luân hồi?

Thầy trả lời:

Ý hỏi thứ nhất: Con người không phải là trung tâm tạo nghiệp để đi luân hồi trong lục đạo, mà do tánh con người suy nghĩ 7 đường ác. Thân con người làm theo 7 con đường ác đó (tức tạo nghiệp), sau khi thân người chết tánh con người thành là Trung ấm thân tức thành chiếc xe để chở Kim Thân Phật siêu nhỏ đi trả nghiệp ác, khi trả xong trở lại làm người, gọi là luân hồi.

Ý thứ hai: Phải biết rằng, trong Hệ Mặt trời có các loài như sau:

1/ Loài Trời: Thân loài Trời này thì có 4 loại:

  • Loài Trời thứ nhất: Là loài Trời Dục Giới. Thân loài Trời này cấu tạo bằng điện từ Âm Dương 5 màu sắc, loài Trời Dục Giới là loài Trời mạnh nhất trong Hệ Mặt trời. Loài Trời Dục Giới có nhiệm vụ là tạo Thiên lập Địa.
  • Loài Trời thứ hai: Gọi là loài Trời Hữu Sắc, thân loài Trời này được cấu tạo bằng điện từ Âm Dương có 12 màu sắc rực rỡ lung linh. Loài Trời Hữu Sắc là loài Trời loại yếu trong hệ Mặt Trời. Loài Trời Hữu Sắc có nhiệm vụ hướng dẫn Trung ấm thân của con người có hạt nghiệp phước đức Dương ở Địa giới, lên Trời du lịch trong cảnh rực rỡ và lung linh.
  • Loài Trời thứ ba gọi là loài Trời Cực Lạc: Loài Trời Cực Lạc thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, có 12 màu sắc rực rỡ nhưng thanh tịnh, loài Trời này cũng là loài Trời loại yếu trong Hệ Mặt trời. Loài Trời Cực Lạc có nhiệm vụ hướng dẫn Trung ấm thân của con người có hạt nghiệp phước đức Dương ở Địa giới, lên du lịch trong cảnh rực rỡ nhưng thanh tịnh. Nơi loài Trời này ở thì có vị Phật dạy Đạo Giải Thoát
  • Loài trời thứ tư gọi là loài Trời Vô Sắc: Loài Trời Vô Sắc thân được cấu tạo bằng điện từ Âm Dương không màu sắc, nhưng hay hiện ra 12 màu sắc rực rỡ lung linh. Loài Trời này cũng là loài Trời loại yếu trong Hệ Mặt Trời. Loài Trời Vô Sắc có nhiệm vụ hướng dẫn Trung ấm thân của con người có hạt nghiệp phước đức Dương ở Địa giới lên Trời du lịch, trong cảnh ẩn hiện của điện từ Âm Dương 12 màu sắc rực rỡ thanh tịnh.

Phải biết cơ bản về 4 loài Trời này, gốc của 4 loài Trời này là những hạt Chân Như siêu nhỏ của mỗi loài. Khi các loài Trời siêu nhỏ này, ăn hạt nghiệp phước đức Dương thì thân Trời siêu nhỏ này lớn lên. Khi các thân Trời có thân lớn lên, thì phải làm việc để nuôi thân, nếu không làm việc thì đâu có hạt nghiệp phước đức Dương để ăn, thì thân Trời sẽ xẹp lại thành hạt Chân Như của thân Trời siêu nhỏ.

Các vị Trời này chỉ có nhiệm vụ là hướng dẫn du lịch, không làm các việc khác. Chỉ có 42 vị Chúa Trời ở Thiên giới khi nào có vị Toàn năng toàn giác xin lập ra Đạo Phật ở Trái đất thì được nhị vị Thần Chủ và Thần Mẫu mời xuống Trái đất họp và góp ý kiến. Khi xuống Trái đất, thì phải có những vị Thần theo bảo vệ, thì các vị Trời mới dám xuống Trái đất, còn nếu các vị Trời tự ý xuống không có các vị Thần bảo vệ, thì sẽ bị các vị Cô Hồn nhập xác Trời.

2/ Loài Thần: Thân được cấu tạo bằng điện từ Âm Dương màu đỏ biến thể, được ban bệ của vị chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa giới cho ăn hạt dinh dưỡng của loài Thần, nên có thân lớn. Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa giới phân công loài Thần làm các việc như sau:

  • Thứ nhất: Là cho phép các Kim thân Phật siêu nhỏ, từ Phật giới vào Trái đất vào gia đình xin làm con của cha mẹ, lớn lên tìm hạt công đức mang trở về Phật giới ăn thành Kim thân Phật lớn.
  • Thứ hai: Quản lý các Kim thân Phật siêu nhỏ, từ Phật giới vào Trái đất vào gia đình xin làm con của cha mẹ, lớn lên tìm hạt công đức mang trở về Phật giới ăn thành Kim thân Phật lớn. Còn nếu tạo nghiệp ở đâu thì thực thi nhân quả đến đó trả nghiệp.
  • Thứ ba: Là trợ giúp các Kim thân Phật siêu nhỏ về phần Dương (tức phần sức mạnh), từ Phật giới vào Trái đất vào gia đình xin làm con của cha mẹ, lớn lên tìm hạt công đức mang trở về Phật giới ăn thành Kim Thân Phật lớn.

3/ Loài Người: Thân được cấu tạo bằng hạt Chân Như ngũ hành, được ban bệ của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa giới, sản xuất ra theo công thức khoa học vật lý, để cho Kim thân Phật siêu nhỏ mượn tìm hạt công đức. Loài Người thì được sự trợ giúp của các vị như là: Nhị vị Thần Chủ và Thần Mẫu, Nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu, Nhị vị Tiên Chủ và Tiên Mẫu, Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu.

4/ Loài Ngạ Quỷ: Thân được cấu tạo bằng hạt Chân Như màu đen, được ban bệ của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa giới cho ăn hạt dinh dưỡng của loài Ngạ Quỷ nên có thân lớn.

5/ Loài Súc Sinh: Loài Súc Sinh được cấu tạo bằng hạt Chân Như màu thú, được ban bệ của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa giới sản xuất ra theo công thức khoa học vật lý, để các hạt Chân Như của loài thú siêu nhỏ lớn lên giúp cho loài người và các loài động vật khác làm thức ăn, cũng như làm phương tiện chuyên chở.

6/ Loài Địa Ngục: Đây là nơi giam giữ các Trung ấm thân của loài Người, sử dụng 7 tánh ác của con người, chỉ có Địa Ngục chứ không có loài Địa Ngục.

Ý thứ ba: Tánh con Người là chiếc xe chở Kim thân Phật siêu nhỏ đi luân hồi, chớ không phải là thân con người đi luân hồi. Vì thân con người chết là nó trở lại hạt nhân, hạt Chân Như, khi Kim thân Phật siêu nhỏ trả nhân quả xong, trở lại mượn thân người thứ hai, thì vị Thần quản lý xem bảng điện của Trung ấm thân mà Kim thân Phật siêu nhỏ mượn là tầng số nào trong nhân quả, thì sẽ lấy hạt nhân, hạt Chân Như khác, thật đúng với nhân quả mà Kim thân Phật siêu nhỏ mượn thân người tạo ra ở đời trước, cho nhập thai mẹ để mượn thân người kế tiếp.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/05/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien