Episode 12

full
Published on:

3rd May 2024

Loài địa ngục tổ chức thế nào, ăn thức ăn gì, chịu hình phạt gì

12 Loài địa ngục tổ chức thế nào, ăn thức ăn gì, chịu hình phạt gì

Trò hỏi:

Ý 1: Loài Địa Ngục đầu tiên từ đâu mà có?

Ý 2: Địa Ngục nằm ở đâu trong Trái Đất này?

Ý 3: Tổ chức của loài Địa Ngục, sống dưới các tầng Địa Ngục như thế nào?

Ý 4: Loài Ngục ăn thức ăn gì để sống, và thức ăn đó lấy ở đâu?

Ý 5: Người như thế nào thì sẽ bị đọa vào các tầng Địa Ngục?

Ý 6: Khi bị đọa vào các tầng Địa Ngục rồi có chịu các hình phạt không?

Tôi có nghe các Thầy chùa giảng: Ở cõi Địa Ngục có 18 cõi, là nơi sâu thẳm, không lối thoát. Một khi đã bị đọa vào Địa Ngục rồi, thì sẽ không đầu thai chuyển kiếp được, mà phải ở đó chịu sự tra tấn, đau đớn khôn cùng, ghê rợn khủng khiếp nhất như bị: Rút lưỡi, phanh thây cắt thịt ra nhiều mảnh, ăn sắt nóng, quăng vào vạc dầu lửa, cho vào cối lớn để giã nát. Nói chung Địa Ngục là nơi hành tội không ngừng nghỉ, nên luôn vang những tiếng la hét thảm thiết đau đớn, gào khóc trong vô vọng và đầy rẫy những tội lỗi.

    Vậy các điều mà các Thầy giảng ở chùa như vậy, có đúng không hay đó chỉ là những lời hù dọa người?

Thầy trả lời:

- Ý thứ nhất: Khi Trái Đất được vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương cho ban sản xuất tạo ra các hành tinh ngũ hành, các hành tinh ngũ hành này đều có núi, tất cả các núi đều có hang sâu, những hang sâu này là Địa Ngục đó.

- Ý thứ hai: Địa Ngục thì nằm ở trong các núi ở Trái đất, Địa ngục chính ở núi Hy Mã Lạp Sơn.

- Ý thứ ba: Không có loài Địa ngục mà chỉ có Trung ấm thân con người bị giam ở dưới Địa ngục mà thôi. Vì dưới lòng đất không có ánh sáng, nên các Trung ấm thân thấy rất khó chịu.

- Ý thứ tư: Trung ấm thân ở Địa ngục, ăn hạt dinh dưỡng của loài Địa ngục, do Thần giữ cửa Địa ngục cung cấp.

- Ý thứ năm: Ở thế gian này, nếu con người làm những chuyện sau đây, thì sau khi chết sẽ phải xuống Địa ngục. Ví dụ như: 

Cướp của giết người, hoặc là tu lên Trời mà không lên được lừa đảo những người không biết lấy tiền của họ xài. 

Đạo Phật là đạo dạy chỉ có 4 chữ Giác Ngộ và Giải Thoát, người không biết mà cũng đứng ra dạy, để những người kém hiểu biết đến nghe, họ cúng tiền cho mình xài, người này sẽ bị nghiệp lừa đảo, nên sau khi chết vị Thần quản lý giao cho ban Thần thực thi nhân quả cho xuống Địa ngục. Nếu mà không chịu xuống Địa ngục, thì ban Thần thực thi nhân quả sẽ thuê Thiên Lôi đang ngự ở tầng Bình Lưu Trái đất, đánh cho thân tê liệt rồi bắt trói quăng xuống Địa ngục. v.v…

- Ý thứ 6: Khi bị đọa xuống Địa ngục không bị hình phạt, mà chỉ khó chịu thôi. Địa ngục sâu nhất là tầng thứ 18, qua tầng thứ 18 là vào Hầm Lửa lớn. Muốn trở lại làm người, thì phải ở Địa ngục khi nào trả xong nghiệp thì mới trở lại làm người được. 

Địa ngục không có tra tấn, đây là nói cho con người sợ vậy thôi, để con người không giả Thầy tu để lừa đảo những người đụng đâu tin đó, cũng gọi là tin lầm, tin sai sự thật. Ví dụ như: Đụng cục đá cũng lạy, thấy gốc cây cũng cầu xin, thấy người chết cũng xin lộc. v.v…

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/05/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien